Új adókedvezmény a társasági adóban: az olimpiai pályázat támogatásának adókedvezménye

Az Országgyűlés tegnap elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely alapján a társasági adóban bevezetésre kerül  az olimpiai pályázat támogatásának adókedvezménye.

A társasági adótörvény módosítása értelmében az olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős társaság („Olimpiai Társaság”) támogatásáért (mely pénzeszközben, térítés nélkül átadott eszközben vagy ingyenes szolgáltatásban ölthet formát) cserébe az adózó adókedvezményt vehet igénybe a támogatás adóéve és az azt követő adóévek adójából, de utoljára a támogatás naptári évét követő hatodik naptári évben lezáruló adóév adójából. Az új adókedvezmény hasonló jellegű, mint a filmalkotások, az előadó-művészeti szervezetek vagy a látvány-csapatsportok támogatásával kapcsolatban évek óta működő társasági adókedvezmények.

Különbség a hasonló adókedvezményekhez képest, hogy az Olimpiai Társaság támogatása esetén az adózónak nem kell kiegészítő támogatást fizetnie, illetve az adózó nem rendelkezhet az adójáról, vagyis a támogatást nem lehet a NAV útján, hanem csak közvetlenül lehet utalni. Az elérhető adóelőny ugyanakkor lényegében meg fog egyezni a már évek óta elérhető hasonló adókedvezményekkel, mivel az adózó által nyújtott támogatás 75%-a nem minősül a vállalkozás érdekében felmerült költségnek, így az adóalapban csak 25%-ban lesz elszámolható.

Az adókedvezményt az Olimpiai Társaság által kiállított támogatási igazolás alapján (a támogatási igazoláson szereplő összeg erejéig) lehet majd érvényesíteni, azzal a megkötéssel, hogy az Olimpiai Társaság csak akkor lesz jogosult a támogatási igazolás kiállítására, ha

  • az általa kiállított támogatási igazolások 2016-ra és 2017-re vonatkozóan együttesen számított értéke nem haladja meg a 19 milliárd forintot, illetve
  • a támogató a támogatási megállapodás megkötése napján köztartozásmentes adózónak minősül.

Az adókedvezmény igénybevételének feltétele lesz továbbá, hogy az adózó a támogatást az Olimpiai Társaság részére a támogatási szerződés megkötését követő 30 napon belül átutalja, és a támogatás teljesítését követő 8 napon belül bejelentse az adóhatóságnak a támogatási igazolás alapján érvényesíthető adókedvezmény összegét. A támogatás juttatásáért a támogató ellenszolgáltatásra nem jogosult.

Az új adókedvezménnyel tehát adminisztratív szempontból egy könnyen igénybe vehető társasági adókedvezmény kerül bevezetésre.

Fontos megemlíteni, hogy az új szabályok elméletileg nem zárják ki, hogy az adózó ugyanazon adóév tekintetében az új adókedvezményt együttesen alkalmazza a filmalkotások és az előadó-művészeti szervezetek, valamint a látvány-csapatsport támogatása esetében elérhető (NAV-on keresztüli) adófelajánlással, és adófelajánlás esetén járó jóváírással.

Az új adókedvezményt a módosítások hatálybalépését követően nyújtott támogatásokra lehet először igénybe venni, függetlenül attól, hogy az adózó naptári évvel azonos, vagy attól eltérő üzleti évet alkalmaz.

Az adókedvezmény határozott időre lesz csak elérhető, mivel a rendelkezések 2018. január 1-jével érvényüket veszítik.