Új állami támogatási lehetőségek a koronavírus-járvány miatt

Vállalkozásonként akár 800 000 euró összegű állami támogatás válik elérhetővé, a COVID-19-járvány okozta gazdasági károk enyhítése érdekében – az Európai Bizottság által 2020. március 19-én kiadott –, úgynevezett „ideiglenes keret” alapján, mely lehetővé teszi az állami támogatások körének kiterjesztését.

Az ideiglenes keretben szereplő állami támogatások kis- és középvállalatok és bizonyos körben nagyvállalatok számára is rendelkezésre állnak. Az ideiglenes keret 2020. december 31-éig marad hatályban, ugyanakkor nem zárta ki a hosszabbítás lehetőségét a Bizottság.

Az Európai Bizottság döntése értelmében a belső piaccal összeegyeztethetőnek minősülnek az állami támogatások öt kiemelt körben, melyek közül a vállalkozások talán legszélesebb körét érintő intézkedések a kedvezményes kamattámogatott hitelek kihelyezésnek a lehetősége, valamint a közvetlen támogatások és szelektív adókedvezmények nyújtásának a lehetősége. Az öt kiemelt támogatási kategória az alábbiakat fedi le.

  • A közvetlen támogatások, szelektív adókedvezmények és előlegfizetések körben a tagállamok olyan programokat hozhatnak létre, amelyek keretében vállalkozásonként akár 800 000 EUR támogatást is nyújthatnak a sürgős likviditási szükségletek kielégítésére.
  • A vállalkozások bankoknál felvett hiteleire állami hitelgaranciák vezethetők be, tehát a tagállamok állami garanciák nyújtásával biztosíthatják, hogy a bankok továbbra is hiteleket nyújtsanak azoknak az vállalkozásoknak, akiknek erre a leginkább szükségük van.
  • A vállalkozások működő tőke szükségleteinek fedezését, valamint a beruházások támogatását kedvezményes állami hitelek bevezetésével támogathatják a tagállamok.
  • Az ideiglenes keret biztosítékok nyújtására is lehetőséget teremt az állami támogatásokat a reálgazdaságnak közvetítő bankok számára, mivel egyes tagállamok a bankok közvetítésével kívánják támogatni a vállalkozásokat.
  • Rugalmasabbá válik az állam által nyújtott rövid lejáratú exporthitel-biztosítások igénybevétele.

A tagállamoknak saját hatáskörben kell majd a részletszabályokat kidolgozni, ezért érdemes figyelemmel kísérni, hogy hogyan alakul az implementáció az egyes országokban, különös tekintettel arra, hogy a támogatások főforrása a tagállami költségvetés lesz. Fontos kiemelni továbbá, hogy a jelenleg rendelkezésre álló állami támogatásokhoz hasonlóan, az új intézkedések is több biztosítékot tartalmaznak. Ilyen például a kedvezményes hitelek és állami garanciák tekintetében a forrás felhasználás és a jogosultak körének meghatározása, amely utóbbi esetében a vállalkozások jogosultsága gazdasági aktivitásuk (árbevétel, foglalkoztatottak száma) alapján dőlhet el.

Cégünk adószakértői szívesen állnak rendelkezésére, annak felmérésében, hogy milyen konkrét lehetőségekkel élhet vállalkozása, hiszen továbbra is lesznek olyan tényezők, amelyekre kiemelt figyelmet kell fordítani a támogatások igénybevétele során, így például a támogatáshalmozódás elkerülésére vagy a támogatásra való jogosultságnak a vizsgálatára.