Új általános csoportmentességi rendeletet fogadott el az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság 2014. május 21-én elfogadta az új általános csoportmentességi rendeletet, amely a jelenleg hatályos 800/2008/EK rendeletet váltja fel 2014. július 1-jétől.

Az általános csoportmentességi rendelet célja, hogy meghatározza azokat a támogatási területeket, amelyeket – a vonatkozó keretszabályokat betartva – a tagállamok a Bizottság előzetes jóváhagyása nélkül is jogosultak állami támogatás nyújtására. Az új csoportmentességi rendeletről általánosságban elmondható, hogy bővíti a hatóságok döntési és szabályozási mozgásterét, szélesebb spektrumot határoz meg a támogatási lehetőségekre, sőt, egyes esetekben még a támogatás mértéke is emelkedett. A rendelet számos különböző támogatási fajtát szabályoz, többek között:

  • a regionális beruházási és foglalkoztatási támogatást,
  • a kkv-k részére nyújtható beruházási és foglalkoztatási, valamint egyéb támogatásokat,
  • a környezetvédelmi támogatást,
  • a képzési támogatásokat,
  • a K+F támogatásokat,
  • a hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó támogatást.

A Magyarországon elérhető támogatási programok közül a hatályos csoportmentességi rendelet keretei között működik többek között a Kormány egyedi döntéseivel megítélhető regionális beruházási támogatás, vagy a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből a Kormány egyedi döntésével nyújtható képzési támogatás is.

A Rendelet a következő főbb újításokat hozza a hatályos szabályozáshoz képest:

  • új támogatási fajtákkal egészül ki a rendelet által szabályozott támogatások köre,
  • a korábban is szabályozott támogatási fajtákon belül adható támogatások köre bővül,
  • egyes esetekben az adható támogatás maximális intenzitása nő.

Az Európai Bizottság által közzétett, az új általános csoportmentességi rendeletről szóló részletes ismertető (angolul) itt olvasható.

Az új általános csoportmentességi rendelet a fentiekkel összhangban 2014. július 1-jétől alkalmazandó. A jelenleg hatályos 800/2008/EK rendelet átmeneti rendelkezései szerint azonban a rendelet alkalmazásának végén a rendelet alapján mentesített valamennyi támogatási program, a regionális támogatási programok kivételével, további hat hónapos átmeneti időszakra továbbra is mentességben részesül. Ez azt jelenti, hogy a regionális támogatási programok kivétel a 800/2008/EK rendelet alapján mentesített támogatási programok (így például a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből a Kormány egyedi döntésével nyújtható képzési támogatás is) a jelenleg hatályos rendelet szabályai szerint működhetnek még 2014. december 31-ig. (A regionális támogatási programok mentessége a jóváhagyott regionális támogatási térképek lejárati időpontjában jár le – a jelenleg hatályos regionális támogatási program esetében ez az egyszer már meghosszabbított határidő 2014. június 30.)

Az új általános csoportmentességi rendelet kihirdetésére még nem került sor, az elfogadott rendelet szövege (angol nyelven) itt elérhető.