Változások a számlázó programokkal kapcsolatban

2016. január 1-jétől lépnek hatályba a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosított rendelkezései, melyekre érdemes megkezdeni a felkészülést az érintetteknek.

A hatályba lépő új rendelkezések értelmében a számlázó programoknak olyan funkcióval, ún. „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatással” kell rendelkeznie, amelynek elindításával az adóhatóság adatexportot tud végezni

  • egy meghatározott időintervallumon, illetve
  • meghatározott sorszámtartományon belül kiállított számlákra.

Fontos megjegyezni, hogy a 2016. január 1-jétől életbe lépő új szabályoknem arra adnak lehetőséget az adóhatóságnak, hogy online módon (mint például a pénztárgépek esetén) lekérjen adatokat, hanem hogy egy eseti adóellenőrzés során a revizorok ki tudják nyerni a számukra releváns információkat.

Az adatexport során kinyert dokumentumnak Rendelet szerinti formátumban, meghatározott adattartalommal és adatszerkezettel kell rendelkeznie.

A témában kiadásra került adóhatósági tájékoztató kiemeli, hogy a 2016. január 1-jét megelőzően kiállított számlák tekintetében a számlázó programnak nem kötelező az adatexportot biztosítani. Ezzel együtt a2016. január 1-jén vagy azt követően kiállított, de egy korábbi számlát módosító, érvénytelenítő számla vonatkozásában az adatexportot már biztosítani kell.”

Amennyiben a számlázó program 2016. január 1-jétől nem rendelkezik a fentebb részletezett funkcióval, úgy az adóhatóság ezen mulasztást mulasztási bírság kiszabásával szankcionálhatja.