2021-ben legfeljebb 1% lehet az iparűzési adó

2021. január 1-jétől – egyelőre kizárólag a 2021-ben induló adóévet érintően – csökken a legfeljebb 4 milliárd Ft árbevételű vagy mérlegfőösszegű kis- és középvállalkozások helyi iparűzési adó („HIPA”) kötelezettsége. Cikkünkben az adókönnyítés igénybevételének legfontosabb szabályait foglaltuk össze.

Az érintett vállalkozók köre

A HIPA-csökkentést olyan vállalkozások vehetik igénybe, akik a KKV törvény szerint mikro-, kis- és középvállalkozásnak („KKV”) minősülnek és a nettó árbevételük vagy mérlegfőösszegük közül legalább az egyik nem haladja meg 4 milliárd forintot. A minősítés konszolidáltan történik, így a mérőszámoknak való megfelelést a KKV törvény szerinti kapcsolódó vállalkozások és/vagy partnervállalkozások adataival együttesen szükséges vizsgálni.

Az értékhatároknak való megfelelés

Az értékhatároknak való megfelelést a 2021. év első napján rendelkezésre álló utolsó, a számviteli törvény szerint összeállított és elfogadott beszámoló alapján szükséges megállapítani. E rendelkezés praktikusan tehát azt jelenti, hogy a vállalkozások döntő hányadának a 2019-es beszámolóban meghatározott árbevételt, mérlegfőösszeget kell majd figyelembe vennie.

A beszámoló-készítésre nem kötelezett vállalkozók esetében a 2020. évben végződő adóév adatai az irányadók, míg a 2021. évben tevékenységet kezdő vállalatoknál a becsült adatok jelentik a minősítés alapját.

Az adócsökkentés mértéke

A rendelkezéseknek megfelelő vállalkozó számára a 2021. év során az önkormányzatok által maximálisan megállapítható HIPA mértéke 2%-ról 1 %-ra csökken. Ennek megfelelően, az adófizetési-kötelezettség ténylegesen csak abban az esetben csökken az eredeti adófizetési kötelezettség felére, ha az önkormányzati rendeletben eredetileg meghatározott adómérték 2% volt.

A KKV-nak minősülő vállalkozásoknak a 2021. évben az előleg-fizetési időpontokban esedékes adóelőleg-kötelezettségük 50%-át kell megfizetniük. A meg nem fizetendő előleg-részlet összegével az önkormányzati adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

Az adócsökkentés igénybevételének feltétele

A csökkentett adókötelezettség igénybevételének feltétele, hogy az arra jogosult vállalkozó 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzat számára nyilatkozzon arról. hogy:

  1. KKV-nak minősül;
  2. a 640/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti támogatástartalomnak megfelelő összeget (vagyis az eredetileg fizetendő és a csökkentés eredményeként ténylegesen fizetendő HIPA különbözetét) jogosult igénybe venni átmeneti támogatásként; valamint
  3. 2019. december 31-én a vállalkozó nem minősült a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szerinti nehéz helyzetű vállalkozásnak.

Azon társaságoknak, amelyek még nem jelentették be telephelyüket az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvénynek megfelelően, pótolniuk szükséges e bejelentést.

A nyilatkozatot elektronikus úton, a NAV által rendszeresített formanyomtatványon keresztül kell benyújtani. A nyilatkozatot a NAV továbbítja az illetékes önkormányzatok felé.

Az adócsökkentés állami támogatásnak minősülhet, ezért annak alkalmazásakor a 640/2020. (XII. 22.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezéseket is figyelembe kell venni.