A NAV is behajthatja a helyi iparűzési adótartozásokat

Az iparűzési adóval kapcsolatos hatósági feladat-és hatáskörök megosztása többször napirendre került az elmúlt években, de úgy tűnik, hogy még mindig nem igazán letisztultak a határvonalak az illetékességi területek között, ezért érdemes áttekinteni az ezzel kapcsolatos fejleményeket.

A Bajnai kormány 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket az állami adóhatósághoz helyezte, az iparűzési adó beszedési és ellenőrzési hatékonyságának növelése, valamint az állami szervek és a vállalkozások adminisztrációjának csökkentése érdekében. Természetesen az iparűzési adóval kapcsolatos végrehajtási eljárások is az állami adóhatóság hatáskörébe kerültek ekkor, vagyis a 2009. december 31-ét követő adóévekben esedékessé váló követelések tekintetében a végrehajtási eljárásban a végrehajtás foganatosítójaként az állami adóhatóság járt el, az ezt megelőző követelések tekintetében azonban még az önkormányzat járt el.

A kormányváltást követően, 2010. június 29-től a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok újra az önkormányzati adóhatósághoz kerültek, vagyis ettől a naptól az iparűzési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi adókötelezettséget újra az önkormányzatokhoz kellett teljesíteni és ettől az időponttól  az állami adóhatóság az iparűzési adótartozásokra vonatkozó adóvégrehajtási eljárás megindítására és lefolytatására már nem rendelkezett önálló hatáskörrel. A végrehajtás foganatosítására az állami adóhatóságnak csak a folyamatban lévő végrehajtással érintett ügyekben, illetve az önkormányzati adóhatóság ez irányú megkeresése alapján volt és van hatásköre.

A NAV honlapján március végén közzétett részletes tájékoztató szerint az önkormányzati adóhatóság havonta, a hónapot követő hó 15. napjáig keresheti meg az állami adóhatóságot a végrehajtás céljából az alábbi feltételek mellett:

  • Az önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott helyi adóval, illetve gépjárműadóval összefüggő tartozás összege eléri a 10 000 Ft-ot.
  • Az önkormányzat még nem kezdeményezte a visszatartási jog gyakorlását az állami adóhatóságnál.
  • A végrehajtás belföldön foganatosítható (máskülönben az önkormányzati adóhatóságnak kell intézkednie).
  • A kötelezett nem áll felszámolási eljárás alatt.
  • Az állami adóhatóság a megkeresésben közölt tartozásra fizetési könnyítést nem engedélyezhet, a tartozást nem mérsékelheti, és behajthatatlanság címén nem tarthatja nyilván.

Annak ellenére, hogy az iparűzési adó központosításáról időről-időre felröppennek hírek, nagy valószínűséggel jelentős változás nem várható ezzel kapcsolatban, köszönhetően az önkormányzatok erős érdekérvényesítő képességének.  Pedig a korábbi elképzelések véleményünk szerint egyértelműen jó irányba mutattak, hiszen nyilvánvaló, hogy az állami adóhatóság apparátusa hatékonyabb lenne az iparűzési adó ellenőrzésétben és beszedésében.