Elfogadták a KATA törvényjavaslatot: a cél az adónem megszüntetése?

Gyorsított eljárásban tárgyalta és a mai napon (2022. július 12-én) el is fogadta a Parlament a kisadózó vállalkozók tételes adójának (KATA) változásáról szóló törvényjavaslatot. A szabályok várakozáson felüli szigorítása a jelenlegi KATÁ-sok nagy része számára gyakorlatilag kiüresíti ezt az adónemet, hiszen szeptember 1-jétől ezzel az adózási formával már csak azok a főállású egyéni vállalkozók élhetnek, akik kizárólag a lakosság részére értékesítenek terméket, nyújtanak szolgáltatást.

Az előzetes kommunikáció szerint is a jogszabály szigorítása, az adóalanyok körének szűkítése volt a cél, azonban a pontos részletekről sokáig semmit sem árult el a Kormány. A július 11-én benyújtott törvényjavaslat azonban várakozáson felüli korlátozásokat tartalmaz az adónem vonatkozásában.

Az egyik fontos szigorítás a KATA választására jogosult adóalanyok körét érinti. Az adó alanya 2022. szeptember 1-jétől már csak a főfoglalkozású egyéni vállalkozó lehet, tehát bt-k, ügyvédi irodák a továbbiakban nem tudják majd a KATA szerinti adózást választani.

A másik lényeges szigorítás értelmében még az új KATÁ-t egyébként szabályszerűen választó egyéni vállalkozók kisadózói adóalanyisága is megszűnik akkor, ha belföldi vagy külföldi kifizetőtől szereznek bevételt. Ez praktikusan annyit jelent, hogy az új szabályok szerinti KATÁ-t választó vállalkozók csak magánszemélyek részére nyújthatnak majd szolgáltatást, értékesíthetnek terméket, azaz sem külföldi, sem belföldi vállalkozások felé nem bocsáthatnak ki számlát. Az egyetlen kivételt a taxis személyszállítást végzők jelentik, ők az új KATA szabályok szerint is számlázhatnak cégek felé.

A tételes adó mértéke egységesen havi 50 ezer forint lesz, tehát megszűnik a főállásúnak nem minősülő kisadózók utáni havi 25 ezer forintos, valamint a magasabb ellátási alapra (táppénz, CSED/GYED) jogosító 75 ezer forintos adó, továbbá 18 millió forintra emelkedik a kedvezményes adózásra jogosító bevételi értékhatár. A bevételi határértéket túllépő bevétel-részt terhelő 40 százalékos különadó megmarad.

Az adót továbbra is a tárgyhónapot követő hó 12. napjáig kell megfizetni, és az adóévet követő év február 25. napjáig kell bevallani.

A törvényjavaslat rendelkezései 2022. szeptember 1-jén lépnek hatályba, a bejelentkezésre vonatkozó szabályok kivételével. Az új szabályok szerinti KATA hatálya alá ugyanis egy nyilatkozattal (újra) be kell jelentkezni, ez 2022. augusztus 1-jétől válik lehetővé, és átmeneti szabály biztosítja, hogy a 2022. szeptember 25-éig megtett nyilatkozat alapján az adóalanyiság 2022. szeptember 1-jére visszamenőlegesen jöjjön létre.

A változások következtében a jelenlegi mintegy 450 ezer fős KATA adóalanyi kör egészen biztosan jelentősen le fog csökkeni, a KATÁ-t a társasági formájuk vagy ügyfélkörük miatt a jövőben nem választható vállalkozók a társasági adó, a KIVA vagy az Szja tv. szerinti átalányadózás, esetleg a vállalkozói személyi jövedelemadózás irányába fognak átterelődni. Azok a vállalkozók, akik az átalányadóra szeretnétek áttérni, választásukat a 2022. évre vonatkozóan 2022. október 31-ig jelenthetik be.