Újonnan megjelent állami támogatási konstrukciók

Az elkövetkező hónapokban számos új pályázati konstrukció megjelenése várható. Hírlevelünkben ezek közül egy új, már jelenleg is pályázható, közép- és nagyvállalatok beruházásait az egész ország területén támogató konstrukciót (VNT-3), illetve két (K+F projekteket, illetve KKV-k beruházási projektjei támogató) tervezet mutatunk be röviden. Utóbbi tervezetek ugyan még valamelyest módosulhatnak, azonban lehetőséget kínálnak ügyfeleink számára, hogy projektterveikkel kapcsolatosan felkészüljenek a pályázatok benyújtásához szükséges információk és dokumentumok előkészítésére, összegyűjtésére.

Versenyképesség-növelő támogatási program közép- és nagyvállalatoknak (VNT-3)

A koronavírus-járvány gazdasági hatásainak enyhítésére a magyar kormány egy új támogatási programot hozott létre, melynek célja a magasabb hozzáadott értékű (pl. az italgyártás; számítógép, elektronikai, optikai termék gyártás; gép, gépi berendezés gyártás; orvosi eszköz gyártás; járműgyártás; villamos berendezés gyártása; vegyi anyag, termék gyártása területén működő) feldolgozóipari vállalatok termelékenységének növelése, valamint az országos átlagtól elmaradott megyék fejlődésének elősegítése. A VNT-3 program különlegessége, hogy 2021. május 10-től Magyarország egész területén elérhető beruházási támogatási lehetőséget biztosít közép- és nagyvállalatok számára.

Támogathatók azok a vállalkozások lehetnek, melyek legalább 50 főt foglalkoztatnak és a koronavírus-járvány következtében árbevételükben vagy megrendelésállományukban legalább 25%-os visszaesést szenvedtek el.

A támogatás igénybevételének fő feltételei, hogy a vállalkozás minimum 2 millió euró értékű beruházást valósítson meg 2022. december 31-ig és a meglévő munkavállalói létszám fenntartása mellett minimum 25 új munkahelyet teremtsen, vagy a vállalati árbevétel és bértömeg tekintetében mindösszesen 15%-os növekedést érjen el. Utóbbi árbevétel és bértömeg növekedést fenn kell tartani a beruházás befejezését követő két évben.

A VNT-3 programban akár 1,8 millió euró értékű támogatás is igényelhető. Azonban felhívnánk ügyfeleink figyelmét arra, hogy a fejlett megyékben a támogatás mértéke nem haladhatja meg a beruházási költségek 20%-át, míg a kevésbé fejlett megyékben (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy és Baranya megye) a beruházási költségek 33%-át.

A VNT-3 program különlegessége továbbá, hogy akár 100%-os előleg kifizetés igénylése is lehetséges.

Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése (GINOP PLUSZ-2.1.1-21 – tervezet)

A vállalkozások versenyképességének, K+F+I tevékenységének ösztönzése érdekében kiemelt jelentőségű a tudásintenzív és innovatív vállalkozások házon belüli, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztésének támogatása. Ezzel összhangban a felhívás-tervezet célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének ösztönzése és kutatás-fejlesztési és innovációs aktivitás növelése. A felhívás a hazai vállalkozások és kutató-tudásközvetítő szervezetek közötti hosszútávon fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések elérését is tervezi támogatni.

A vissza nem térítendő támogatást Budapest kivételével előreláthatólag Magyarország egész területén igényelhetik mikro-, kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, valamint kutatóhelyek és kutató-tudásközvetítő intézmények az alábbi tevékenységek támogatása céljából:

 • Kísérleti fejlesztés
 • Ipari kutatás
 • Eszközbeszerzés
 • A projekthez feltétlen szükséges ingatlan beruházás
 • Kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek (hardver és szoftver beszerzés, szoftver előfizetői szolgáltatás igénybevétele, projekt előkészítés, projektmenedzsment, kötelezően előírt nyilvánosság és piacra vitel)

A projekt megvalósítására várhatóan 36 hónap áll rendelkezésre.

A pályázat benyújtásához előreláthatólag szükség lesz az NKFIH kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleményére, ami a támogatásigénylési folyamat első lépéseként szerezhető majd meg. Az igényelhető támogatás összege vállalati KFI esetén minimum 50 millió forint, maximum 400 millió forint, konzorcium esetén minimum 150 millió forint. A támogatás maximális mértéke alapvetően a támogatási kategóriától függ. Lehetőség lesz támogatási előleg igénylésére, melynek mértéke legfeljebb a megítélt támogatás 50%-a.

A kiírás előreláthatólag két szakaszban lesz elérhető:

 1. szakasz: 2021. július 26. – 2021. augusztus 30.
 2. szakasz: 2022. január 5. – 2022. január 31.
A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása (GINOP Plusz-1.2.1-21 – tervezet)

A felhívás célja, hogy a valós igényekhez igazodó megoldásokat kínáljon majd az eltérő piaci pozíciókban és különféle élethelyzetekben működő vállalkozások számára, segítséget nyújtson a technológiai háttér megteremtésében és a digitális eszközök, online alkalmazások vagy ipar 4.0 megoldások bevezetésében. A konstrukció révén azon beruházások támogatása lehetséges, amelyek javítják a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot, továbbá kedvező területi hatásokkal bírnak, hozzájárulva ezzel a területi egyenlőtlenségek mérsékléséhez is.

Támogatási kérelem benyújtásához a támogatásra jogosult mikro-, kis- és középvállalkozásoknak előreláthatólag több kritériumnak is meg kell felelniük:

 • legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel szükséges rendelkezniük;
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben el kell érje a 3 főt;
 • a vállalkozás nem tartozhat a KATA hatálya alá.

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogatására lesz lehetőség:

 • Technológiafejlesztés, beleértve a termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését, és az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele
 • Képzési szolgáltatások igénybevétele
 • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

A projekt befejezésére annak megkezdésétől számított legfeljebb 24 hónap áll majd rendelkezésre.

A támogatás a tervezet szerint Budapest kivételével egész Magyarország területén igényelhető lesz. A támogatás összege várhatóan 10 millió forinttól közel 630 millió forintig terjedhet és minimum 30%-os mértékű önerő szükséges a projekt megvalósításához. Előlegként az elnyert támogatás 90%-a igényelhető.

A konstrukciót alapvetően visszatérítendő támogatásként tervezik meghirdetni, azonban bizonyos előre jól tervezhető feltételek mellett részben vagy egészben vissza nem térítendővé válik.

A kiírás előreláthatólag több szakaszban lesz elérhető:

 1. szakasz: 2021. június 28. – 2021. július 5.
 2. szakasz: 2021. szeptember 27. – 2021. október 4.
 3. szakasz: 2022. január 10. – 2022. január 17.
 4. szakasz: 2022. április 11. – 2022. április 20.