Uniós verdikt a termékexportokra vonatkozó magyar áfa szabályok tekintetében

Az Európai Bíróság 2013. decemberi ítéletében az uniós joggal ellentétesnek találta a termékexportra vonatkozó magyar áfa szabályokat.

A termékexportra vonatkozó magyar áfa szabályok értelmében a termékexportra vonatkozó adómentesség feltétele, hogy az áru 90 napon belül igazolt módon elhagyja az unió területét.

Az alapügyben az adóhivatal a BDV Hungary Trading Kft. vonatkozásában megállapította, hogy a társaság által értékesített termékek egy része 90 napon túl hagyta el a közösség területét, ezért ezen értékesítések tekintetében megtagadta az adómentességet, és ennek alapján adókülönbözetet és adóhiányt állapított meg.

Az Európai Bíróság ítéletében kiemelte, hogy az olyan tagállami szabályozás, amely pusztán a határidő túllépése miatt véglegesen, az adó visszatérítésének lehetősége nélkül fosztja meg az adóalanyt az adómentességtől, túllép az uniós héá-irányelvben meghatározott adócsalás, adóelkerülés és visszaélés megelőzésének célján, ezért az ilyen szabályozás az uniós héá-irányelvbe ütközik.

A magyar törvényhozás még az ítélet meghozatala előtt, a tavalyi adócsomag részeként úgy módosította a termékexportra vonatkozó rendelkezéseket, hogy a 90 napon túl kiléptetett áru után megfizetett áfa visszajár, ha a kivitel tényét megfelelően igazolja az adóalany és a kivitel 360 napon belül véglegesen megtörténik.

Az adózás rendjéről szóló törvény alapján az érintetteknek – tehát azoknak, akik azért nem tudták az adómentességet alkalmazni, mivel 90 napon túl történt meg az áru EU-ból történő kiléptetése, vagy akiket ilyen alapon az adóhatóság megbírságolt – 180 napjuk van az Európai Bíróság döntése közzétételétől (azaz 2013. december 16-tól), hogy kérelmet terjesszenek elő az adóhatósághoz az adó visszatérítése érdekében, feltéve, hogy az adókötelezettség még nem évült el. Tehát júniusig kell beadni az áfa-visszatérítési kérelmet, amennyiben a termékexporthoz kapcsolódó adómentességet a fenti okok miatt nem lehetett alkalmazni.

OrienTax vélemény:

Az új szabályozás nem biztosítja termékexport időkorlát nélküli áfa-mentességét, csak az eddigi 90 napos határidőt kitolta 360 napra, amely a jelenlegi értelmezés alapján szintén jogvesztő határidőnek minősül, ezért az Európai Bíróság ítélete alapján ezen új szabályozás is ellentétes lehet uniós joggal. Mindazonáltal, 360 nap alatt nagy valószínűséggel az esetek túlnyomó részében meg fog történni a kiszállítás, tehát várhatóan keveseket érinthet már ez a korlátozás.