TAO rendelkezések elutasítása: jogszabálysértő gyakorlat a NAV részéről

A 2016. decemberi feltöltési időszakot követően több adózó is azzal szembesült, hogy az adóhatóság a társasági adóval kapcsolatos rendelkezéseket érvénytelennek minősítette és megtagadta a felajánlott összegek elutalását a kedvezményezett részére arra való hivatkozással, hogy az adózóknak 2016. december 20-án, azaz a rendelkező nyilatkozatok megtételének időpontjában 100.000 Ft-ot meghaladó, végrehajtható és nettó módon számított adótartozásuk volt.

Az elutasító határozatokban közös pont volt, hogy az adóhatóság minden esetben az esedékességig (tehát december20. éjfélig) meg nem fizetett adót már a rendelkezés időpontjában (december 20-a napközben) is késedelmes adótartozásnak tekintette, amelynek következtében az adózó rendelkező nyilatkozatait érvénytelennek tekintették.

A fenti eljárás egyértelműen jogszabálysértő, hiszen a rendelkezés időpontjában még nem, csak másnap 0 órától állhat fenn ilyen esetben adótartozása az adózónak, amelyet ha időközben megfizet, akkor a NAV a rendelkezés elbírálásakor már arra sem hivatkozhat, hogy a rendelkezés feldolgozásakor is köztartozása van az adózónak.

Azon ügyfeleink esetében, akik a NAV elutasító határozatát még időben megfellebbezték, a NAV végül álláspontunknak adott igazat és a TAO támogatást némi késedelemmel, de elutalta a kedvezményezettek részére.

A fentiek fényében tehát azon adózóknak, akiknek az adóhatóság érvénytelennek minősítette a rendelkező nyilatkozatukat érdemes lehet megvizsgálniuk az érvénytelenség pontos okát és a vizsgálat eredményeképpen – amennyiben az lehetséges – megtenniük a szükséges jogi lépéseket. A fellebbezési határidő elmulasztása ellenére is elképzelhető jogorvoslat, ha ilyen helyzet áll elő, kérjük keressenek bennünket.