Új beruházási támogatásokról szóló iránymutatást fogadott el az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság 2021. április 19-én fogadta el a 2022-2027-es időszakra vonatkozó regionális támogatási iránymutatást, amely 2022. január 1-jétől fogja meghatározni annak kereteit, hogy milyen feltételekkel és milyen maximális támogatási intenzitással nyújthatók regionális beruházási támogatások.

Miért fontos a regionális iránymutatás?
 • Magyarországon ún. regionális beruházási támogatásnak minősül pl. a fejlesztési adókedvezmény, az egyedi kormánydöntésen alapuló támogatások rendszere, és a beruházásokhoz (eszközbeszerzéshez, infrastruktúrafejlesztéshez) nyújtott támogatások jelentős része.
 • Az iránymutatás rögzíti azokat az alapszabályokat, amelynek megfelelően a tagállamok ezeket a támogatásokat nyújthatják az EU átlagától elmaradó fejlettségű területeik gazdasági fejlesztése céljából. Fontos, hogy fő szabály a támogatási döntés meghozatalakori szabályozás az irányadó.
Mi változik?
 • Adózói és pályázói szemmel talán a legfontosabb, hogy módosulni fog az ún. regionális támogatási térkép, amely meghatározza a támogatás intenzitásának maximumát (azaz hogy az elszámolható költségek hány százaléka érhető el támogatásként). A regionális térkép Magyarország esetében várhatóan az alábbiak szerint fog alakulni:
 • A támogatási intenzitás növelhető lesz 10%-kal:
  • valamely, a Méltányos Átállást Támogató Alapból támogatandóként azonosított területek esetében. (Az egyelőre kidolgozás alatt álló MÁTA célja, hogy a leginkább érintett területek és munkavállalók támogatása révén mérsékelje és kompenzálja az éghajlatvédelmi átállás kedvezőtlen hatásait, és előmozdítsa a kiegyensúlyozott társadalmi-gazdasági átállást.)
  • az olyan megyékben, ahol a 2009–2018-as időszak során több mint 10 %-kal csökkent a népesség.
 • Már nem lesz tiltott a szintetikusszál-ipar támogatása.
Mi nem változott?
 • A kis-, és középvállalkozások továbbra is 10, illetve 20%-kal magasabb támogatási intenzitással számolhatnak.
 • Az áttelepítés tilalmára vonatkozó szigorú szabályozás továbbra is fennmarad. Ez akkor valósulhat meg, ha a támogatást igénylő munkahelyeket (akár kettő munkahelyet!) szüntet(ett) meg az EGT területén a támogatási kérelem benyújtását megelőző kétéves, a beruházás alatti, illetve a befejezését követő két évig terjedő időszakban, és a beruházással érintett termékkör a munkahelyek megszűnésével érintett telephelyen elállított termékekkel azonos, vagy legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja.