A lakásépítés áfája csökken, a sporttámogatás adókedvezményének adminisztrációja változik

Az Országgyűlés 2015. december 15-én újabb adótörvény-módosításokat fogadott el. Az elfogadott (és már ki is hirdetett, részben azonnal, részben 2016. január 1-jétől hatályos) fontosabb változásokat jelen hírlevelünkben foglaltuk össze.

27% helyett 5% mértékű áfa a lakásépítések után

A kihirdetett módosítás szerint 2016. január 1-jétől lakásépítések esetében az általános adókulcs helyett 5%-os kedvezményes áfa-kulcs kerül alkalmazásra. A következő esetekre lesz alkalmazandó a kedvezményes kulcs:

  • új vagy két éven belül használatba vett, többlakásos lakóingatlanban kialakítandó vagy kialakított olyan lakás értékesítése, amelynek összes hasznos alapterülete nem haladja meg a 150 négyzetmétert;
  • új vagy két éven belül használatba vett, olyan egylakásos lakóingatlan értékesítése, amelynek összes hasznos alapterülete nem haladja meg a 300 négyzetmétert.

Az új kedvezményes adókulcsot olyan ügyletekben kell először alkalmazni, amelyeknek a teljesítési időpontja 2016. január 1-jére vagy azt követő napra esik.

A kedvezményes kulcs – a jelenlegi szabályozás szerint – 2019. december 31-ig lesz alkalmazandó.

Támogatási szándéknyilatkozat kiállítási kötelezettség látványcsapatsport-támogatás esetében

Új szabályként jelenik meg a társasági adózás rendszerében, hogy a látványcsapatsport támogatása esetében igénybe vehető adókedvezmény feltételeként előírt támogatási igazolás beszerzéséhez szükség lesz arra, hogy a támogató adózó a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását megelőzően a támogatandó kedvezményezett részére támogatási szándéknyilatkozatot állítson ki.

A támogatási szándéknyilatkozatban a támogatónak arról a szándékáról kell nyilatkoznia, hogy legalább a támogatási igazolási kérelemben szereplő összegű támogatást a kedvezményezett szervezet részére rendelkezésre fogja bocsátani. Ennek a szándéknyilatkozatnak a meglétét a támogatandó szervezet köteles előzetesen igazolni a támogatási igazolás kiállítására jogosult szervezet felé.

A támogatási szándéknyilatkozat megkövetelése már a 2015. december 18. naptól kezdődően benyújtott támogatási igazolás kiállítása iránti kérelmek esetében alkalmazandó.