APEH ellenőrzések 2010-ben – Célkeresztben a K+F

A szokásoknak megfelelően az APEH Elnöke ez év elején is közzétette az ellenőrzési feladatok ellátásáról szóló irányelvét. 2010-ben az Adóhatóság kiemelt figyelmet fog szentelni a kutatás-fejlesztési tevékenységgel kapcsolatos adóalap-csökkentés, illetve az innovációs járulékfizetési kötelezettség csökkentésének ellenőrzésére.

A kutatás-fejlesztéssel kapcsolatban az Adóhatóság elsősorban azt fogja vizsgálni, hogy megfelelnek-e a vonatkozó törvényi definícióknak az adózók által társasági adóalap (különadó-alap), helyi iparűzési adóalap, illetve innovációs járulékkötelezettség csökkentő tételként figyelembe vett költségek, továbbá, hogy a kutatás-fejlesztés összhangban van-e a vállalkozás tevékenységével, és rendelkezésre áll-e ennek bizonyítására a megfelelő dokumentáció. Az innovációs járulék-kötelezettség csökkentésével kapcsolatban a megrendelt K+F szolgáltatásokat, tanulmányokat az APEH különösen kritikusan fogja vizsgálni, mivel az előző években számos visszaélés történt e tekintetben. A K+F költségek levonhatóságának megállapításában és a megfelelő dokumentáció összeállításában szívesen állunk Ügyfeleink rendelkezésére.

A fentiek mellett az APEH nagy figyelmet fog fordítani 2010-ben a megváltozott áfa teljesítési hely szabályok alkalmazására a határokon átnyúló szolgáltatásoknál, azonban az irányelvből úgy tűnik, hogy egyelőre még méltányosan fog eljárni, hiszen a jogszabályváltozások megismertetését és alkalmazásának segítését tűzte ki célul. Ezt támasztja alá az is, hogy a 2010. adóévre szóló irányelv továbbra is tartalmazza, hogy a 2008. január 1-jétől hatályos új Áfa törvénnyel kapcsolatos jogértelmezési problémák (pl. a fordított adózásra vonatkozó rendelkezések) tekintetében az Adóhatóság méltányosságra kell, hogy törekedjen.

A korábbi vizsgálati célok közül jó néhány idén is szerepel az APEH „palettáján”. Például:

 • kapcsolt vállalkozások közötti elszámoló árak vizsgálata, különös tekintettel a nemzetközi ügyletekre, a szokásos piaci ár hatósági megállapítására és a kölcsönös egyeztetési eljárások lefolytatására. Ezzel kapcsolatban az APEH az ügyletek valós tartalmát, és a szokásos piaci ár megállapítására alkalmazott módszert is vizsgálni fogja;
 • a feltételes adómegállapítás iránti kérelemben közölt tényállás megvalósulásának vizsgálata;
 • korábban érvényesített adókedvezmények feltételrendszerének ellenőrzése, különös tekintettel a fejlesztési és a beruházási adókedvezményekre;
 • adótörvények által megengedett adóalap-csökkentési lehetőségek valóságtartalmának vizsgálata;
 • újonnan alakuló vállalkozások ellenőrzése;
 • magánszemélyek jövedelmeinek és vagyongyarapodásának összhangja;
 • foglalkoztatás (munkajogi, illetve társadalombiztosítási szempontból);
 • azonos székhellyel, tulajdonosi körrel, ügyvezetővel, székhelyszolgáltatást nyújtó ügyvéddel, vagy kézbesítési megbízottal rendelkező adóalanyok;
 • többszöri tulajdonosváltással, székhelyváltással érintett adózók tartósan veszteséges adózók;
 • „áfa-minimalizálók”;
 • országon belüli és határokon átnyúló körbeszámlázásos ügyletek.