Követelés-elengedés, tartozásátvállalás transzferár szempontból

Az Adóhatóság iránymutatást tett közzé a kapcsolt vállalkozások által elengedett követelés, illetve átvállalt tartozás esetén alkalmazandó korrekciós tételekkel kapcsolatban.

Az iránymutatás szerint a visszafizetési kötelezettség nélkül véglegesen átadott pénzeszköz szokásos piaci ára és annak ellenértéke sem értelmezhető, ezért a transzferár miatti korrekció alkalmazása fel sem merülhet, és a pénzeszközátadáshoz a szokásos piaci árral összefüggő dokumentációs kötelezettség sem kapcsolódik.

Ezzel szemben, valamely követelésnek lehet piaci értéke, így ahhoz kapcsolódóan keletkezhet módosító tétel. A követelés elengedésekor, a tartozás átvállalásakor a társasági adóalap meghatározása során abból az árból kell kiindulni, amit független felek – összehasonlítható körülmények között – alkalmaznának a követelés értékesítése vagy a tartozás átvállalása esetén.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a fentiek miatt a követelést elengedő adóalanynál akár kétszeres adóalap növelés is bekövetkezhet, egyrészt a támogatásra tekintettel (nem a vállalkozás érdekében felmerülő költség, ráfordítás), másrészt a piaci ártól való eltérés okán.

Ez utóbbi esetekben továbbá az adózó nyilvántartás készítési kötelezettsége is fennáll és ebben kell levezetni a követelés vagy átvállalt tartozás aktuális piaci értékét, amelytől az ügyletben eltértek és amelyhez kapcsolódóan transzferár módosítás szükséges.