Az Európai Bizottság újabb nagyszabású adóreformtervet hozott nyilvánosságra. A BEFIT néven ismertté vált javaslatcsomag alapján egységes társaságiadó-keretszabályozást vezetnének be 2028-tól.

Az Európai Bizottság 2023. szeptember 12-én tette közzé a Vállalkozás Európában: A jövedelemadó keretrendszere (vagy „BEFIT” – Business in Europe: Framework for Income Taxation) javaslatcsomagját. Korábbi hírlevelünkben már foglalkoztunk a BEFIT javaslatcsomaggal, amelynek legfontosabb pontjait az alábbiakban foglaljuk össze.

A BEFIT javaslat összhangban van az OECD/G20 Inclusive Framework kétpilléres megoldásával (melynek második pillérje a globális minimumadó). A BEFIT célja, hogy megkönnyítse a vállalatcsoportok számára az adóalap meghatározását egy új, egységes szabályozási keretrendszer bevezetésével. Az Európai Bizottság elvárásai szerint ezen új szabályozási keretrendszer akár 65%-kal csökkentheti a vállalkozásokra nehezedő compliance jellegű kiadásokat az Európai Unión belül.

A BEFIT hatálya alá fognak tartozni kötelező jelleggel azon Európai Unión belül tevékenységet folytató vállalatcsoportok, amelyeknek az éves összevont árbevétele – hasonlóan a GloBE-hoz – eléri a 750 millió eurót. Ugyanakkor a BEFIT csoportba kizárólag azok az EU-s társaságok tartoznának, amelyek esetében a végső anyavállalat a tulajdonosi jogok vagy a profitra jogosító jogok legalább 75%-ával rendelkezik.

A BEFIT felváltaná a közös konszolidált társaságiadó-alap (CCCTB) és a közös társaságiadó-alap (CCTB) rendelkezéseit, melyek így hatályukat veszítik. A BEFIT keretében:

  • Azonos vállalatcsoport tagjai egy közös, egységes szabályrendszer alapján fogják meghatározni az adóalapjukat.
  • A vállalatcsoport tagjainak adóalapját egyetlen, közös adóalapba vonják össze.
  • A BEFIT vállalatcsoport minden tagjára az összesített adóalap egy meghatározott százaléka vonatkozna, amelyet az adott vállalat előző három évi adózott eredményének az átlaga alapján határoznának meg.

A BEFIT csoportba nem tartozó kapcsolt vállalkozásnak minősülő tagok eredménye nem kerülne bele az aggregált csoportos adóalapba és esetükben speciális szabályokat dolgoznának ki (úgynevezett ‘traffic light system’). Ez a rendszer lehetővé tenné, hogy bizonyos alacsony kockázatú tevékenységekre egyszerűsített, Európai Uniós szintű publikus benchmark adatok legyenek alkalmazhatóak.

A javaslatcsomag szerint a bevallás benyújtása OSS egyablakos rendszer keretében történne, míg az adóellenőrzés fő szabály szerint megmaradna tagállami hatáskörben.

A BEFIT tekintetében a tervezett hatálybalépés 2028. július 1.