Változó számlázási szabályok EU szinten

A magyar áfa szabályozást is közvetlenül érintő fejlemény, hogy 2010. július 13-án az Európai Unió Tanácsa elfogadta a 2010/45/EU Irányelvet, mely az úgynevezett „Áfa Irányelvet” (2006/112/EK) módosítja. A változások elsősorban a számlázásra vonatkozó rendelkezéseket érintik, és céljuk az adózók adminisztratív terheinek csökkentése és az elektronikus számlázás ösztönzése, elősegítése.

A tagállamoknak (így Magyarországnak is) legkésőbb 2012. december 31-igkell majd a módosított Irányelv rendelkezéseit saját jogszabályaikba beépíteniük. Azonnali törvényváltozások tehát nem várhatók, de érdemes megismerkedni a várható változásokkal, amelyek közül az alábbiakat ajánljuk Ügyfeleink figyelmébe:

  • A tagállamok pénzforgalmi áfa-elszámolási rendszert vezethetnek be a kis- és középvállalkozások számára. Azaz, ezen adózói kör számára lehetővé válik, hogy az áfá-t akkor fizesse meg az adóhatóságnak, mikor a termék/szolgáltatás ellenértékét megkapja, illetve az adólevonási jog is a termék/szolgáltatás ellenértékének megfizetésekor keletkezne);
  • Főszabály szerint számlázásra annak a tagállamnak a szabályait kell majd alkalmazni, ahol az ügylet teljesítési helye van. Azonban az eladó székhelye szerinti számlázási szabályokat kell alkalmazni, ha az eladó a teljesítési hely országában nem letelepedett, és a fordított adózás alapján a vevő fizeti meg az áfá-t. Önszámlázás esetén viszont mindig a főszabályt kell majd alkalmazni;
  • Bővül az egyszerűsített számla kibocsátásának lehetősége (100 eurót meg nem haladó ügyletek, és számlával egy tekintet alá eső dokumentum esetén is lehet majd egyszerűsített számlát kibocsátani), illetve az Irányelv meghatározza az egyszerűsített számla tartalmi elemeit;
  • Az Európai Központi Bank által közzétett árfolyamot is lehet majd alkalmazni az adó alapjának meghatározásakor;
  • Az elektronikus számla alkalmazásához a számlabefogadó beleegyezése lesz szükséges, és az adóalanyok meghatározhatják, hogy milyen módon biztosítják a számla eredetének hitelességét, tartalmának sértetlenségét, és olvashatóságát (nem feltétlenül a fokozott biztonságú elektronikus aláírás, vagy EDI révén kell biztosítani azt);
  • Az egyik tagállamból a másikba történő, egy naptári hónapnál hosszabb ideig tartó, folyamatos áfa-mentes termékértékesítést, és áfa-mentes saját áru mozgatást az egyes naptári hónapok végén teljesítettnek kell tekinteni (jelenleg egy évben maximált az elszámolási időszak);
  • Kötelező lesz feltüntetni a számlán az „pénzforgalmi elszámolás”, önszámlázás”, forgalmi adózás” kifejezéseket az ilyen típusú ügyletek esetén.