2013-as adócsomag I. – Társasági adó, helyi adók

TÁRSASÁGI ADÓ

A Törvényjavaslat alapján a társasági adóban apróbb módosítások várhatók. Ezek közül is a bejelentett immateriális jószágot, és az alultőkésítés megállapítását érintő változások tekinthetők a legfontosabb módosításnak.

Az előbbiek mellett a mozgóképről szóló törvényt érintő módosító javaslatoknak is van közvetett hatása a társasági adó alanyaira a filmipari támogatásokkal összefüggésben létrehozni tervezett letéti számla kapcsán.

Bejelentett immateriális jószág

Nem csak a vásárolt, hanem a saját előállítású immateriális jószágot is be lehetne jelenteni az adóhatósághoz, és alkalmazni rá a speciális adóalap-korrekciós szabályokat (azaz hogy az értékesítésből származó nyereséggel csökkenthető az adóalap, illetve a veszteséggel növelni kell azt). A szabályt már a 2012-es adóévre is lehetne alkalmazni.

Bejelentett részesedés

A bejelentett részesedés árfolyamnyereségét/árfolyamveszteségét (apport esetén rendkívüli eredményét) csökkenteni/növelni kellene a cégérték vagy üzleti érték kivezetése következtében elszámolt ráfordítással.

Elhatárolt veszteség

Átalakulás, illetve a cégfelvásárlás esetén, ha az átalakulást/cégfelvásárlást követő 2 adóévben a társaság jogutód nélkül megszűnik, az elhatárolt veszteség felhasználásához nem kell teljesítenie azt a feltételt, hogy az átalakulást/cégfelvásárlást követő két adóévben a jogelőd által folytatott tevékenységből bevételt, árbevételt szerezzen. Azonban kiválás esetén a bevételre/árbevételre vonatkozó kötelezettség kiterjedne arra a cégre is, amelyből a kiválás történt.

Fejlesztési adókedvezmény

A fejlesztési adókedvezmény érvényesítéséhez a beruházás befejezését is be kellene jelenteni az adópolitikáért felelős miniszternek.

Alultőkésítés

A javaslat szerint az alultőkésítés megállapítása során a kötelezettségekkel szemben nem lehetne figyelembe venni a szállítói követeléseket. A jelenlegi szabályok szerint ugyanis a kötelezettségek összege csökkenthető a mérlegben a befektetett pénzügyi eszközök között, a követelések között vagy az értékpapírok között kimutatott pénzkövetelés adóévi napi átlagos állományának összegével, mely így a jövőben nem tartalmazhatja az áruszállításból és szolgáltatásból származó követelést.

Áruminta

Módosítás biztosítja, hogy az Áfa tv. szerinti áruminta juttatása abban az esetben is elismert költségnek, ráfordításnak minősül társasági adó szempontból, ha a juttatásban részesülő adózó adózás előtti eredménye a juttatás nélkül számítva negatív.

Filmipari támogatásokkal kapcsolatos letéti számla

A mozgóképről szóló törvényt módosító javaslatoknak megfelelően a társasági támogatók nemcsak a filmgyártó vállalkozások részére nyújtott támogatások után, hanem egy erre a célra létrehozott letéti számlára való befizetéssel is jogosultak lennének a társasági adóban szabályozott adókedvezményre. A tervek, és a javaslattal kapcsolatban megjelent hírek alapján a 2012. évben a letéti számlán gyűjthető támogatás összege a 3 milliárd forintot, az ezt követő években az évi 7 milliárd forintot nem haladhatná meg.

HELYI ADÓK

A helyi adókat érintő legfontosabb változások között a HIPA alapjának meghatározásával kapcsolatban felmerült híreket érdemes kiemelni. Az ELÁBÉ adóalap-számításnál történő korlátozott levonhatóságára vonatkozó kormányzati terveket egyelőre a Javaslat nem tartalmazza, de a későbbi módosítók közötti szerepeltetése nagy valószínűséggel megtörténik.

Iparűzési adó alapja

A helyi adózást érintő legfontosabb jövő évi változást a benyújtott adócsomag még nem tartalmazza, azonban azt már a Kormány nyilvánosságra hozta. A tervek szerint ugyanis a jövőben a helyi iparűzési adó alapjából az adózók csak az árbevételük 80 százalékáig vonhatják le az eladott áruk beszerzési értékét („ELÁBÉ”). Ezzel a módosítással a Kormány tulajdonképpen a 2013-tól kivezetendő bolti kiskereskedelmi különadóból kieső bevételt kívánja pótolni, és az intézkedés elsősorban a kereskedelmi cégeket érinti majd, hiszen az esetükben merül fel, hogy a bevételek 80 százaléka ELÁBÉ lehet.

Devizaátváltás

Rögzítésre kerülnek a devizaátváltás szabályai az iparűzési adóbevallás elkészítését illetően, amennyiben az adózó a beszámolót, könyvvezetést konvertibilis devizában készíti.

Helyi adók országos adatbázisa

Az adókötelezettség teljesítésének egyszerűsítésének érdekében létrehozásra kerülne egy olyan, a Magyar Államkincstár által karbantartott nyilvánosan elérhető országos adatbázis, mely valamennyi települési önkormányzat vonatozásában tartalmazza az általuk alkalmazott helyi adómértékeket, illetve a helyi adókban alkalmazandó rendeleti mentességeket, kedvezményeket. Az Önkormányzatoknak közzé kellene tenniük valamennyi egységes szerkezetbe foglalt helyi adórendeletüket, bevallási nyomtatványaikat és elérhetőségi információikat is. A vonatkozó rendelkezések már 2012. december 1-jével hatályba lépnének.