25%-ra emelkedik a filmes adókedvezmény

Ahogy korábbi hírlevelünkben írtuk az Európai Bizottság 2014. június 24-i határozatában jóváhagyta a magyar hatóságok kérelmét, miszerint a magyarországi filmalkotások gyártási költségeinek közvetett (adókedvezmény formájában nyújtott) támogatása 20%-ról 25%-ára emelkedhessen.  A vonatkozó törvénymódosítást – illetve egyéb, a filmtámogatást érintő változásokat – 2014. szeptember 24-én fogadta el az Országgyűlés.

Az Országgyűlés az Európai Bizottság döntése következtében elfogadta az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló 2014. évi … törvényt (Módtv.), amelyben többek között módosításra került a társasági adóról szóló törvény (Tao. törvény), illetve a mozgóképről szóló törvény (Mktv.) is.

A módosítások értelmében a filmalkotással kapcsolatban adható közvetett támogatás mértéke főszabályként a jóváhagyott közvetlen filmgyártási költség 20%-ról 25%-ra nő. Az új szabályt – bizonyos kivétellel – a mozgóképszakmai hatósághoz 2014. június 25-ét követően benyújtott filmregisztrációs kérelmek alapján folyamatban lévő eljárások esetében is alkalmazni kell, ha a Módtv. hatálybalépését követően (azaz a kihirdetést követő napon) támogatási igazolás kiadására irányuló kérelmet nyújtanak be.

A Módtv. továbbá jelentősen megemeli a Magyar Nemzeti Filmalap letéti számlájára utalható maximális támogatási összeg keretét, és így a jelenlegi 7 milliárd Ft helyett 2015-ben összesen 12 milliárd Ft közvetett támogatás nyújtására lesz lehetőség.

A filmtámogatás mértékével kapcsolatos változások az alábbiak:

  • A Módtv. a támogatási intenzitás felső határát a filmalkotás gyártási költségvetésének, (nemzetközi koprodukciós filmalkotás esetén a magyar hozzájárulás arányának) 100%-ra emelte annak 90%-áról a magyar nyelven gyártott (és várhatóan nem nyereséges) filmalkotások, továbbá az alacsony költségvetésű filmek esetén.
  • A támogatás mértéke a magyar hozzájárulás 60%-áig is terjedhet (a jelenlegi 50% helyett), ha a nemzetközi koprodukciós filmalkotásban a magyar filmelőállító mellett legalább egy EGT-állambeli filmelőállító is részt vesz.
  • Olyan nemzetközi koprodukciós filmalkotás esetén, amelyben a magyar mellett legalább egy, az OECD Fejlesztési Támogatási Bizottságának listáján felsorolt valamely állambeli filmelőállító is részt vesz a támogatás mértéke a magyar filmalkotás gyártási költségvetésének (nemzetközi koprodukciós filmalkotás esetén a magyar hozzájárulás arányának) a 100%-áig terjedhet.

A Módtv. továbbá módosítja a magyar filmelőállító és a magyar filmgyártó Mktv-ben megtalálható fogalmát is, oly módon, hogy kiveszi а tulajdonosi összetételre vonatkozó rendelkezést, és kizárólag а magyarországi székhelyhez köti а fogalmak meghatározását.