Adókedvezmény a start-up vállalkozásokba befektető cégeknek

2017. december 9-én lép hatályba az a kormányrendelet, amely a start-up vállalkozásokba befektető cégek adókedvezményeinek részletszabályait tartalmazza. A rendelet alapján a start-up-nak és a start-up-ba befektető vállalkozásoknak is nyilvántartásba kell vetetnie magát a nyilvántartás vezetésére kijelölt Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál (SZTNH).

A jogszabály megalkotása igencsak időszerű volt, ugyanis ez az adókedvezmény-típus a társasági adótörvényben már 2017. január 1-je óta hatályos. A részletszabályokról ez idáig csak egy tervezet jelent meg. A 2017. november 9-ei Magyar Közlönyben kihirdetett jogszabály nem tartalmaz jelentős újításokat, a jogalkotó alapvetően a jogszabály szerkezetét módosította, illetve apróbb „finomhangolások” és pontosítások történtek a szövegezésben.

A nyilvántartásba vétel legfontosabb feltételei a következők:

Start-up cégek esetében:

 • a vállalkozást a kérelem benyújtását megelőző 3 naptári éven belül alapították;
 • az éves nettó árbevétele az előző évi beszámolója alapján a 100 millió Ft-ot nem haladja meg (ha még nincs lezárt üzleti éve, akkor a kérelmezőnek nyilatkozatot kell tennie, hogy az első üzleti év végéig várhatóan nem éri el időarányosan az értékhatárt);
 • a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma legalább 2, maximum 20 fő – a jogszabálytervezetben alsó limit még nem szerepelt (ha még nincs lezárt üzleti éve, akkor a kérelmezőnek nyilatkozatot kell tennie, hogy az első üzleti év végéig várhatóan teljesíti az adott feltételt);
 • nem rendelkezik részesedéssel más gazdasági társaságban;
 • a kérelem benyújtásakor nincs végrehajtható adótartozása;
 • az Innov. tv. 3. § 6. pontja szerinti innovációval összefüggő tevékenységet folytat;
 • kockázati tőkealap-kezelő nem eszközölt befektetést a start-up-ban;
 • nem végez a következő ágazatokban tevékenységet (a jogszabálytervezetben ez az előírás még főtevékenységhez volt kötve): halászat és akvakultúra; mezőgazdasági termékek elsődleges termelése-, valamint feldolgozása és forgalmazása; exporttevékenység.
 • főtevékenységként nem végez a következő ágazatokban tevékenységet: szállítás; kereskedelem; ingatlanügyletek.

„befektetőnek” (aki adóalap-kedvezményt tud érvényesíteni a korai fázisú vállalkozásban történő részesedésszerzés után):

 • a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik végrehajtható adótartozással;
 • nem fektet be a fent említett, ún. tiltott tevékenységekkel foglalkozó korai fázisú vállalkozásba;
 • olyan start-up-ban szerzett részesedést, amelynek a szerzést megelőző három adóéven belül nem volt tagja, illetve a jogelődje vagy a kapcsolt vállalkozása sem volt ennek a startup-nak a tagja (részvényese, üzletrész-tulajdonosa). (A jogszabálytervezetben ez a feltétel kizárólag a nyilatkozat mintában szerepelt, a jogszabály konkrét szövegében nem);
 • minden év február 15. napjáig nyilatkoznia kell a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (SZTNH) a fenti körülmények fennállásáról (a nyilatkozattétel elmulasztása esetén az SZTNH a start-up céget és a befektetőt is törli a nyilvántartásból).

Mind a korai fázisú vállalkozás, mind pedig a befektető a kérelmet és az éves nyilatkozatot elektronikus úton, ingyenesen nyújthatja be az SZTNH-hoz.