Adótörvény-módosító javaslatok az Országgyűlés előtt

A COVID-19-járvány okozta gazdasági károk enyhítése érdekében számos, az adózást érintő kormányrendeletet került elfogadásra, amelyeket a Kormány a veszélyhelyzet megszűnését követően is fenntartana, immáron törvény szinten szabályozva azokat. E törvényjavaslatok mellett az Országgyűléshez további, az illetéket és az általános forgalmi adót érintő javaslatok kerültek benyújtásra. Ezen utóbbi javaslatokat részleteiben is bemutatjuk.

Veszélyhelyzettel összefüggésben elfogadott kormányrendeletek törvényi erőre emelése

A Kormány a veszélyhelyzet ideje alatt hozott, az adózással kapcsolatos kormányrendeleteit törvényerőre emeltetné az Országgyűléssel. Ennek következtében – a veszélyhelyzet megszűnését követően – immáron törvényi szinten kerülne szabályozásra többek között:

  • a régi/új kiskereskedelmi adó;
  • a bankok által fizetendő többlet bankadó;
  • a beszámoló leadásával és az éves elszámolású adók (pl. társasági adó, helyi iparűzési adó) bevallásainak beadásával kapcsolatos határidő meghosszabbítása;
  • a járvány által leginkább érintett szektorok részére biztosított adózási könnyítések;
  • a különleges gazdasági övezetekkel kapcsolatos – némileg módosított – rendelkezések;
  • fejlesztési tartalék képzésének visszamenőleges és nagyobb mértékű lehetősége.

A testvérek közötti ajándékozás és öröklés illetékmentessége

A jövőben illetékmentes lenne a testvérek közötti ajándékozás és öröklés. Adminisztrációs könnyítésként e vagyonszerzéseket az adóhatósághoz sem kellene bejelenteni, továbbá a kedvező szabályokat a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni lehetne. A törvényjavaslat meghatározná a testvér fogalmát. E szerint testvér alatt nem csak az édestestvért, hanem a féltestvért (azaz amikor csak az egyik szülő közös) és az örökbefogadáson alapuló testvéri kapcsolatot is érteni kellene. A szabályozás alapján jól látható, hogy az illetékmentesség – érthetetlen módon – nem vonatkozna a testvérek közötti visszterhes vagyonátruházásokra, ezen ügyletek továbbra is az általános szabályok vonatkoznának.

Rozsdaövezeti akcióterületek

A Kormány – a helyi (kerületi) önkormányzat véleményének kikérést követően – rendelettel rozsdaövezeti akcióterületeket jelölhetne ki. E területeken a többlakásos lakóingatlanban kialakítandó, 150 négyzetmétert meg nem haladó területű újépítésű ingatlanok 5 százalékos áfával lennének értékesíthetők. A törvényjavaslat rozsdaövezeti akcióterület alatt alapvetően a közlekedési, közmű és intézményi infrastruktúrával ellátott vagy fenntartható módon ellátható, lakó- és más rendeltetés kialakítására alkalmas, jellemzően barnamezős területeket is magában foglaló területet értené. Az e területen megvalósuló beruházások nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásoknak minősülnének, így a szükséges engedélyeket is sokkal gyorsabban, egyszerűbben szerezhetnék meg a beruházok.