A COVID-19-járvány okozta gazdasági károk enyhítése érdekében számos, az adózást érintő kormányrendelet került elfogadásra, amelyek a veszélyhelyzet megszűnését követően is fennmaradnak, immáron törvényi szinten szabályozva. E törvények mellett az Országgyűlés az illetéket érintő törvényt is elfogadott, valamint további, az adózást érintő törvényjavaslatok is az Országgyűlés előtt vannak. (Ezekről külön hírként hamarosan szintén beszámolunk.)

Veszélyhelyzettel összefüggésben elfogadott kormányrendeletek törvényi erőre emelése

A Kormány a veszélyhelyzet ideje alatt hozott, az adózással kapcsolatos kormányrendeleteit törvényerőre emeltette az Országgyűléssel. Ennek következtében – a veszélyhelyzet megszűnését követően – immáron törvényi szinten kerül szabályozásra többek között:

  • a régi/új kiskereskedelmi adó;
  • a bankok által fizetendő többlet bankadó;
  • a beszámoló leadásával és az éves elszámolású adók (pl. társasági adó, helyi iparűzési adó) bevallásainak beadásával kapcsolatos határidő meghosszabbítása;
  • a járvány által leginkább érintett szektorok részére biztosított adózási könnyítések;
  • a különleges gazdasági övezetekkel kapcsolatos – némileg módosított – rendelkezések;
  • fejlesztési tartalék képzésének visszamenőleges és nagyobb mértékű lehetősége.

A testvérek közötti ajándékozás és öröklés illetékmentessége

Az illetéktörvény módosításának köszönhetően illetékmentes lesz a testvérek közötti ajándékozás és öröklés. Adminisztrációs könnyítésként e vagyonszerzéseket az adóhatósághoz sem kell bejelenteni, továbbá a kedvező szabályokat a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni lehet. A törvény meghatározza a testvér fogalmát. Eszerint testvér alatt nemcsak az édestestvért, hanem a féltestvért (azaz amikor csak az egyik szülő közös) és az örökbefogadáson alapuló testvéri kapcsolatot is érteni kell. A szabályozás alapján jól látható, hogy az illetékmentesség – érthetetlen módon – nem vonatkozik a testvérek közötti visszterhes vagyonátruházásokra, ezen ügyletekre továbbra is az általános szabályok fognak vonatkozni. A törvénymódosítás 2020. július 8-án fog hatályba lépni.