BEPS – Az OECD jelentése a nemzetközi adóelkerülés visszaszorítására irányuló akciótervről

Jelentős változások a hazai szabályokban is már 2016-tól

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organisation for Economic Co-operation and Development; OECD) 2015 októberében publikálta a G20 csoporttal és összesen 60 állammal együttműködésben, a nemzetközi adóelkerülés visszaszorítására irányuló akciótervről készített, az ún. Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) projektet lezáró jelentését (BEPS Jelentés). A BEPS Jelentés 15 akciótervet tartalmaz, amelyek célja az elsősorban a társasági adó tekintetében jelentkező nemzetközi adóelkerülés, agresszív adótervezési technikák és mesterséges adóalap-erózió elleni átfogó lépések meghatározása.

Az OECD munkáját jelentős nemzetközi együttműködés és politikai támogatás segítette. Így a BEPS Jelentésben megfogalmazottak konkrét, nem kizárólag a multinacionális, hanem a regionális vagy lokális szinten működő társaságok működését is érintő, az adózás egyes területeit alapvetően átformáló változásokat hoznak már 2016 nyarától.

Az OECD és a mögötte álló politikai támogatás alapján viszonylag gyors és jelentős változások várhatók a magyar adószabályokban is. A jogdíjkedvezményekhez kapcsolódó szabályok átalakítása már 2016. júliustól várható, a telephely fogalmát érintő, a transzferárazással és dokumentációval kapcsolatos, illetve a nemzetközi, automatikus információcserével és adóhatóságok közötti szoros együttműködéssel foglalkozó szabályok pedig várhatóan 2017-ben vagy legkésőbb 2018-ban szintén hatályba lépnek.

Bár az OECD megközelítése alapvetően a társasági adót érintő káros adótervezés visszaszorítását célozza, a magyar szabályozás várható módosítása azonban nem kizárólag a társasági adó szabályait érinti majd. A BEPS Jelentésben előírtak és a magyar társasági adó szabályok átalakítása az adózás rendjének, az általános forgalmi adó, a helyi iparűzési adó, az innovációs járulék és a személyi jövedelemadó szabályainak átalakítását is megkövetelhetik, így az OECD munkája a hazai adószabályok átfogó átalakítását eredményezi.

Az akciótervek az alábbi területeket érintik:

  • jogdíjbevételekhez kapcsolódó kedvezmények szabályozásának teljes átalakítása,
  • a külföldi telephelyek szabályainak szigorítása,
  • transzferárazás: új előírások a dokumentációs kötelezettségeket illetően, átfogó adatszolgáltatási kötelezettség és országonkénti jelentéstételi kötelezettség mechanizmusa a multinacionális vállalatok esetében,
  • az ellenőrzött külföldi társaság (köznapi nevén az „offshore cégek”) definíciójának szigorítása és egységesítése,
  • a kamatráfordítások levonhatóságának korlátozása egységes szabályrendszer alapján,
  • az egyezményekben biztosított kedvezmények elérhetőségének korlátozása,
  • az ún. hibrid finanszírozási eszközök (pl. adómentes osztalék a szerzőnél, adóalapban elszámolható kamatráfordítás a kifizetőnél) alkalmazásának visszaszorítása,
  • digitális gazdasággal kapcsolatos adózási kihívásokra adandó válaszlépések, amelyek elsősorban a telephely fogalma és a transzferárazási szabályok pontosításán alapulnak,
  • automatikus információcsere az adóhatóságok között, kölcsönös egyeztetési eljárások menetének újraszabályozása és az eljárások hatékonyságának növelése az adóelkerülésre irányuló struktúrák felszámolása és a közös ellenőrzések elősegítése érdekében.

A BEPS Jelentésben foglaltak számos ponton átszabják az OECD kettős adóztatás elkerülésére irányuló modellegyezményének szövegét is, így jelentősen módosul a modellegyezményhez kapcsolódó kommentár, valamint az OECD transzferárazással kapcsolatos iránymutatásai. Ezen túlmenően a 2016. év végéig az OECD irányítása alatt kialakított, multilaterális egyezmények útján több ponton is módosulnak az országok egyedi, kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményei. A BEPS Jelentés alapján tehát Magyarország kettős adózás elkerüléséről szóló egyezményei és az OECD Modellegyezmény kommentárján alapuló adóhatósági gyakorlat is átalakul várhatóan már 2016-tól.

Egyelőre a hazai szabályozások változásának iránya nem látható, a jogalkotói oldalról ugyanis egyelőre nem érkezett hivatalos tájékoztatás a jogszabály-módosítások várható területeit és időzítését illetően.

Hírleveleinkben témakörönként feldolgozzuk és bemutatjuk a BEPS Jelentés akcióterveinek tartalmát és várható gyakorlati hatásukat.

1) Elsőként a jogdíjbevételekhez kapcsolódó kedvezményekújraszabályozásával foglalkozunk, tekintettel arra, hogy a hazai szabályok átalakításával kapcsolatos jogalkotói munka már megkezdődött és a jogdíjbevételekhez kapcsolódó kedvezmények szabályai már 2016 júliusától gyökeresen átalakulnak a BEPS Jelentés alapján. Ehhez kapcsolódó hírlevelünk elérhető itt.

2) Második hírlevelünkben a telephely létrejöttének mesterséges elkerülésének megakadályozásával kapcsolatos 7. számú BEPS jelentés legfontosabb pontjait foglaljuk össze.