BTO és SZJ helyett ITO és TESZOR

2010. április 21-én lépett életbe a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (TESZOR) szóló Európai Parlament és a Tanács 451/2008/EK rendelete. Erre tekintettel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) hatályon kívül helyezte az eddig használatos SZJ szám szerinti besorolási rendszert.


A TESZOR-t már 2008-tól kellett alkalmazni a statisztikában. Az EU rendelet hatálybalépésétől (2010. április 21.) azonban a TESZOR (1-6. számjegyen) teljesen felváltja a Szolgáltatások Jegyzékét (SZJ 03-at) és a Belföldi Termékosztályozást (BTO-t).

Az egységes statisztikai osztályozás célja, hogy biztosítsa a termékek nemzeti, közösségi és nemzetközi összehasonlíthatóságát a statisztikákban. Az új közös CPA („statistical classification of products by activity”) magyar fordítás szerint a TESZOR nevet kapta, Termékek és Szolgáltatások Osztályozási Rendszere, ahol a termék a gazdasági tevékenységek eredménye, akár javak vagy szolgáltatások formájában teljesül.

A TESZOR alkalmazásának megkönnyítése érdekében a KSH elkészítette a különböző fordítókulcsokat, amelyek honlapján érhetők el.

Megjegyezzük, hogy a számlákon eddig sem volt kötelező az SZJ szám feltüntetése, azonban amennyiben a statisztikai besorolás szerepel a számlán, a jövőben javasoljuk a TESZOR szám alkalmazását.

2010. április 21-én lépett hatályba az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről szóló KSH közlemény is. Az új besorolási rendszer Belföldi Termékosztályozás (BTO) és Szolgáltatások Jegyzéke (SZJ) ipari fejezetét váltja fel.

Az ITO szerinti besorolásokat, osztályozást kötelezően kizárólag a statisztikai adatszolgáltatásoknál és statisztikai tevékenység során kell alkalmazni. Az ITO egyébként a hazai ipari termelés egészének lefedettségét biztosító nómenklatúra, mely a korábbi Belföldi Termékosztályozás (BTO) és Szolgáltatások Jegyzéke (SZJ) ipari fejezetét váltja fel, és integrálja az úgynevezett Nace Rev. 2., a CPA és a PRODCOM rendszereket.  A hazai termékstatisztika publikálási gyakorlatának fenntartása érdekében magyar sajátosságok találhatók a nómenklatúrában, melyeket HU jelöléssel láttak el.