Cégeljárási szabályok változása

Az Országgyűlés tavaly fogadta el a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvényt, mely módosítások egy része idén március 1-én lép hatályba.

Az alábbiakban áttekintjük a legfontosabb újdonságokat:

  • Változás, hogy bővül a cégjegyzékbe bejelentendő adatok köre. A vállalatoknak induláskor nem csak a főtevékenységet, hanem az egyéb tevékenységi köröket is meg kell adniuk. A társaság tagjai és vezető tisztségviselői cégnyilvántartásban szereplő adatainak köre is bővül. Továbbá a székhely, telephely használat jogszerüségét is igazolni kell majd. (Ez utóbbi adatokat a cégjegyzésbe vezetett adadok változásakor, de legekésőbb 2013. febrár 1-ig be kell jelenteni a működő cégeknek is).
  • A módosítások másik fontos eleme, hogy emelkednek a bizonyos cégeljárási illetékek, illetve a mulasztásokkal kapcsolatban kiszabható bírságok.  A beszámoló közzétételének elmulasztása esetén például a NAV első alkalommal  500.000 Ft-ig terjedő, majd 1 millió Ft-ig terjedő bírságot szabhat ki, és azt követően – ha továbbra se teljesíti a kötelezettséget a cég – akkor törlik az adószámát.
  • A fentieken túl lényeges változások lesznek a cégeljárás rugalmasságát és gyorsaságát tekintve is, ugyanis 2012-től bekerült az adózás rendjéről szóló törvénybe az úgynevezett adóregisztrációs eljárás, amely során az adóhatóság (cégalapításkor, illetve bizonyos változásbejegyzési eljárások során) összeveti az alapítók adatait a nála meglévőkkel és megtagadhatja az adószám kiadását (például bizonyos adótartozás elérése esetén). A cégek bejegyzésére nyitva álló 1 munkaórás határidő pedig ezentúl nem a cégbejegyzési kérelem benyújtásától, hanem az adószám megállapításától számítódik.  Tehátaz új adóregisztrációs eljárási folyamat megnövelheti a cégeljárás idejét is.
  • A változások közül kiemelhető még, hogy visszaállításra kerül az úgynevezett kézbesítési megbízott intézménye.  Amennyiben a társaságban külföldi természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság szerepel, fel kell tüntetni a kézbesítési megbízott személyét, aki a külföldi részére kézbesítendő iratokat átveszi és azt a külföldi részére továbbítja.
  • A cégtörvény módosítása értelmében ha a cégjegyzékbe bejegyzett tag átruházza részesedését, a cégbíróság  a változásbejegyzési kérelem benyújtásáról elektronikusan értesíti  az adóhatóságot. Az adóhatóság pedig 3 munkanapon belül elektronikusan jelzi a cégbíróságnak, ha a cég, amelynek részesedését átruházni kívánják, 15 millió forintot meghaladó köztartozással rendelkezik. Ebben az estben a cégbíróság hiánypótlási eljárásban hívja fel  a céget, hogy a részesedés átruházás napjával mint fordulónappal készítsen könyvvizsgáló által hitelesített vagyonmérleget és nyújtsa be azt a cégbíróságra.