December 20. – Feltöltés több adónemben!

 • 2012. december 20-ig az érintetteknek több adónemben is ki kell egészíteniük az évközben teljesített adóelőleg-befizetéseiket a várható 2012. évi adó összegéig, illetve eddig az időpontig kell benyújtani a feltöltéssel kapcsolatos bevallásokat is.  Az alábbiakban összeszedtük, hogy mire érdemes odafigyelni a feltöltési kalkulációk elkészítésekor, illetve mi változott a korábbi évekhez képest.

  Társasági adó

  • Legfontosabb változás, hogy a korábbi évek elhatárolt veszteségével nem lehet az adóalapot nullára csökkenteni, hanem legfeljebb az – elhatárolt veszteség nélkül számított – adóalap 50%-áig  lehet az elhatárolt veszteséget figyelembe venni.
  • Nem kell adóalapot növelni 2012-ben a reprezentáció és üzleti ajándék személy jellegű egyéb kifizetésként elszámolt összegével.
  • Változott az alultőkésítés számítása. (A kamatmentes kötelezettséget is figyelembe kell venni, amennyiben azzal kapcsolatban az adóalap csökkentés történik transzferár-módosítás címén, azonban figyelmen kívül lehet hagyni a befektetett pénzügyi eszközök között, a követelések között, vagy az értékpapírok között kimutatott pénzkövetelések összegét.)
  • Az adománynak minősülő juttatás egyértelműen elismert költség lesz társasági adó szempontból, feltéve, ha a támogató rendelkezik a támogatott által kiállított támogatási igazolással.
  • A feltöltéssel kapcsolatos adóbevallást – akkor is, ha az 0 összeget tartalmaz – szintén 2012. december 20-ig kell benyújtani az állami adóhatóságnak a 1201. számú bevallási nyomtatványon.

  Iparűzési adó

  • Lényeges, széles adózói kört érintő változások nincsenek a 2012-es helyi iparűzési adó megállapításával kapcsolatban.
  • A feltöltéssel kapcsolatos adóbevallást – akkor is, ha az 0 összeget tartalmaz – szintén 2012. december 20-ig kell benyújtani az önkormányzati adóhatóság(ok)nakaz adott önkormányzat által kiadott nyomtatványon.

  Innovációs járulék

  • Fontos módosítás, hogy 2012-től megszűntek az innovációs járulék bruttó kötelezettségét csökkentő tételek. Tehát nem levonható az innovációs járulékból a saját tevékenységi körben végzett kutatás-fejlesztés, illetve bizonyos kutatóhelyektől megrendelt K+F tevékenységek költségei sem.
  • Az innovációs járulékot érintő jelentős változás, hogy feltöltési kötelezettség vonatkozik az innovációs járulékra már 2012-re is, azaz a naptári év szerint adózók 2012. december 20-ig fel kell, hogy töltsék innovációs járulékelőlegüket is a várható éves járulék összegére. A feltöltési kötelezettség bevezetésére tekintettel módosul az utolsó negyedéves járulékelőleg fizetés időpontja is, ugyanis azt az előleg-kiegészítési kötelezettséggel egyidejűleg kell teljesíteni. Ez a naptári éves adózók esetében azt jelenti, hogy az utolsó negyedéves járulékelőleget nem 2013. január 20-áig, hanem 2012. december 20-ig kell megfizetni.
  • A 2012-es adóévben az innovációs járulék feltöltési kötelezettséget a 1201. számú nyomtatvány 01-es lapjának 17. sorában kell bevallani.

  Egyéb adónemek

  Az érintett adózóknak a hitelintézeti járadékelőleg, illetve az energiaellátók jövedelemadója adónemek esetében 50 millió forint éves szinten számított árbevétel esetén szintén feltöltési kötelezettségük van, továbbá az egyszerűsített vállalkozói adóelőleg, valamint a környezetvédelmi termékdíj előleg vonatkozásában azonban az adóelőleg kiegészítési kötelezettség az adott adótípus alanyát a társaság árbevételének összegétől függetlenül terheli.

  A 2012-es adótörvény-változásokkal kapcsolatban részletesebb információt korábbi hírlevelünkben találnak.