Egyszerűsödnek a kutatóhelyekkel és a csökkentett munkaidővel összefüggő támogatási szabályok

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a magyar bértámogatás első változata 2020. április 10-én jelent meg, amelyről ebben a cikkben írtunk. A szabályokon némileg módosítani kellett, a feltételek ugyanis nagyon szűkre szabták az igénybevétel lehetőségét.

Ebben a cikkünkben a korábbi szabályozáshoz képest történt legfontosabb módosításokat szedjük össze.

  • A távolléti díj helyett a kérelem benyújtásának napján hatályos alapbér lett a támogatás számításának alapja.
  • A létszámtartási kötelezettség csak a programban résztvevő dolgozókra áll fent, a munkáltatónak így már nem kell fenntartania a kérelem benyújtásakor meglévő statisztikai állományi létszámát.
  • A csökkentett munkaidő sávját módosították, azaz a munkaidő a korábbi 30, 40, és 50%-os kötött százalékok helyett a 15% – 75% közötti sávban szabadon csökkenthető. Így támogatható már akár a 6 órás munkavégzés is, de akár a munkaidő napi 2 órára történő csökkentése is.
  • A munkaidőkeretben foglalkoztatottakra illetve a munkaerő kölcsönzésre is alkalmazható a támogatás.
  • A munkavállalókkal nem kell munkaszerződést módosítani, mert a munkaügyi hivatal elfogadó határozatával ez automatikusan megtörténik a támogatás időszakára.
  • Nem kell már bemutatni, hogy a cég a munkavégzés átütemezésére nyitva álló munkaidő-beosztási lehetőségeket már kimerítette (pl. az időarányos szabadságokat kiadta).
  • Szintén nem kell bemutatni a csökkentett munkaidős foglalkoztatást megalapozó körülményeket, ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggéseit, az eddig megtett és várható intézkedéseket.
  • Módosításra került az egyéni fejlesztési időre vonatkozó szabály is. Amennyiben a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét meghaladja, akkor kötelező fejlesztési időről megállapodni. Amennyiben a csökkentett munkaidő nem haladja meg a módosítás előtti munkaidő 50%-át, akkor az egyéni fejlesztési idő egy lehetőség. Vagyis a napi 4 órás vagy az alatti munkaidőben ez a kötelezettség megszűnt.
  • Abban az esetben, ha a munkaidő csökkentés legalább 50%-os, a munkabérnek a támogatási összeggel együtt nem kell elérni az eredeti alapbért. Amennyiben egyéni fejlesztési időben állapodnak meg, akkor az egyéni fejlesztési időre a munkavállaló fizetést kell, hogy kapjon.
  • A munkavállaló tekintetében igénybevett egyéb munkahelyteremtő, munkahelymegőrző támogatás csak abban az esetben kizáró ok a támogatás igénylése alól, amennyiben ezek a támogatások uniós forrásból származó bérjellegű támogatások, illetve a illetve a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatásának támogatásából adódnak.

A kutató-fejlesztők támogatásával kapcsolatban is módosult a létszámtartási kötelezettségre vonatkozó kitétel, azaz a támogatás igénybevételekor a munkáltatónak nem kell vállalnia, hogy az átlagos statisztikai létszámot megtartja.