Elfogadott adócsomag III. – Áfa és Jövedéki adó

ÁFA

Kedvezményes adókulcs alá tartozó termékek, szolgáltatások körének bővülése

 • A módosítás 5 %-os adókulcsot vezet be alapvető élelmiszerekre (baromfihús, friss tej, tojás). A kedvezményes adókulcs 2017. január 1-jét követően lesz alkalmazandó.
 • A módosítás szerint 18 %-os adókulcs lesz alkalmazandó az internet-szolgáltatásra, illetve az éttermi étkezésre. Ez utóbbi adókulcsa 2018. január 1-jétől 5 %-ra csökken. Megjegyezzük, hogy az kedvezményes áfakulcs alá eső éttermi szolgáltatásokra viszont 2018. január 1-jétől egy új közteher, a turizmusfejlesztési hozzájárulás kerül bevezetésre.

Számla kötelező adattartalma

 • A belföldi adóalany részére kibocsátott számlán abban az esetben kell szerepeltetni a vevő adószámának első nyolc számjegyét,  ha a számlában áthárított adó a 100.000 Ft-ot eléri. A jelenleg hatályos szabályok értelmében ez az értékhatár 1 millió Ft.
 • Az ehhez kapcsolódó átmeneti rendelkezés értelmében az a számla is teljesíti az adólevonási jog gyakorlására vonatkozó tárgyi feltételt, amelyet még 2016. évben bocsátottak ki, de abban 2017. évi teljesítési időpont szerepel, 1 millió Ft-ot el nem érő áthárított adót tartalmaz, de nem szerepel rajta a vevő adószáma.

Fordított adózás

 • Fordított adózás alá esik a jövőben az egyszerű bejelentéshez kötött ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására, egyéb megváltoztatására irányuló (szolgáltatásnak minősülő) építési-szerelési és egyéb szerelési munka is.
 • 2017-től tovább bővül a 6. számú mellékletben meghatározott fordított adó hatálya alá tartozó hulladéktermékek köre (krómhulladék és -törmelék, vanádiumhulladék és -törmelék).

Külföldiek adó-visszatéríttetési joga

 • A módosítás értelmében a Norvég Királyságban letelepedett adóalanyt is megilleti az adó-visszatéríttetés joga.

„Új ingatlan” fogalmának kiegészítése

 • A módosítás az „új ingatlan” fogalmát kiegészíti azzal, hogy ilyennek minősül az az ingatlan is, amelynek beépítése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti egyszerű bejelentés alapján valósult meg, és a beépítés tényét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása és az értékesítés között még nem telt el 2 év.
 • A fenti kiegészítés érinti a sorozat jellegű ingatlanértékesítés megállapítására vonatkozó rendelkezéseket, a beépített ingatlan és ahhoz kapcsolódó ingatlanrész adómentessége alóli kivételt meghatározó szabályokat, továbbá az alanyi adómentesség választására jogosító felső értékhatárba bele nem számítandó tételeket.

Új fogalom-meghatározások

 • A módosítás meghatározza a 18 %-os adókulcs alá sorolt „internet-hozzáférési szolgáltatás” fogalmát, valamint az 5 %-os adómérték alá eső új lakás-értékesítés szempontjából releváns „összes hasznos alapterület” definícióját.

JÖVEDÉKI ADÓ

 • A módosítás szerint a gázolaj, a benzin és a petróleum jövedéki adómértékét a kőolaj világpiaci árához kötik a jövőben. Amennyiben a meghatározott küszöbértéket meghaladja a kőolaj (Brent kőolaj adott negyedév végén érvényes) világpiaci ára, akkor a jelenleg hatályos adómértékek nem változnak.
 • Amennyiben a kőolaj világpiaci ára nem haladja meg a küszöbértéket, a gázolaj adómértéke 120,35 Ft/liter, az ólmozatlan benzin adómértéke 125 Ft/liter, az ólmozott benzin és a petróleum adómértéke 129,2 Ft/liter lesz, tehát a gázolaj adója literenként 10, a benziné és a petróleumé pedig 5 forinttal nő. A küszöbértékre vonatkozóan javasolt két alternatíva (50, illetve 40 USD/hordó) közül az Országgyűlés végül az 50 USD/hordó érték mellett döntött. A gázolajhoz kapcsolódó adó-visszaigénylések, adó-visszatérítések összege is függ az alkalmazandó adómértéktől.
 • A módosítás értelmében a  dohánytermékek jövedéki adója is emelkedik, a tételes adó 15.700 forintra ezer szálanként, a minimumadó pedig 28.400 forintra ezer szálanként.