Ellenőrzési irányelvek 2013-ra – Az Áfá-ra fókuszál idén a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a héten sajtótájékoztató keretében, valamint honlapján is nyilvánosságra hozta a 2013-as ellenőrzési irányelveket. Az ellenőrzési irányok alapján a NAV fő célja 2013-ban – a tavalyi évhez hasonlóan – a vizsgált adózói kör szélesítése és a vizsgálat során új eszközök alkalmazása.

A 2013. évre változatlanul érvényes azon stratégiai célkitűzés, hogy a NAV elsősorban a jelentős kockázatot hordozó adózókra összpontosítjaellenőrzéseit. A legnagyobb kockázatokat jelentő jogsértésekkel szembeni gyorsabb és hatékonyabb fellépés támogatását várja a NAV a központosított ellenőrzésektől, valamint a tavaly bevezetett, ún. egyes gazdasági események valódiságának vizsgálatára irányuló ellenőrzésektől. Emellett a idén nagyobb hangsúlyt fektet a NAV a világhálón nyilvánosan elérhető adatok felhasználására, különösen az internetes értékesítésekkel kapcsolatos ellenőrzések körében.

2013-ban is az ÁFA lesz az adóhatósági vizsgálatok fókuszában, mivel az elmúlt két évben is ebben az adónemben történt az adóhatósági megállapítások több mint 80%-a. Újdonság azonban, hogy a vizsgálatra történő kiválasztást 2013-tól már a belföldi ÁFA összesítő jelentés is segíti, amely által lehetővé válik az alvállalkozói, termékértékesítési láncolatok informatikai úton történő feltérképezése, illetve a belföldi ügyletek adatainak ütköztetése.

Mint a korábbi években, idén is hangsúlyos marad a kapcsolt vállalkozások által alkalmazott transzferárak, valamint a transzferár-dokumentációkellenőrzése. (Ezzel kapcsolatban figyelmükbe ajánljuk cikkünket).

Társasági adó tekintetében a fejlesztési adókedvezmény igénybe vételének jogszerűsége, a kutatás-fejlesztés alapján történő adóalap-csökkentés szabályszerűsége, a veszteségelhatárolás 2012. január 1-jétől hatályos szabályainak alkalmazása, illetve – új ellenőrzési területként – a látvány-csapatsportok támogatása jogcímén igénybe vett adókedvezmény lesz az adóhatóság célkeresztjében.

Az ellenőrzési irányelvben felvázolt ellenőrzési célok, területek, illetve célzott tevékenységi körök közül még az alábbiakat emeljük ki:

  • Induló vállalkozások ellenőrzése különösen, ha a cég külföldi ügyvezetőjének nincs belföldi bejelentett lakcíme (csak kézbesítési meghatalmazott bejelentésére kerül sor), illetve, ha a megalakulást követően – különösen alacsony jegyzett tőke esetén – jelentős forgalom, illetve nagy összegű fizetendő áfa és ezzel közel azonos összegű levonható áfa bevallása történik.
  • A már működő cégek esetén a különös adózási módokalkalmazásának, valamint az adókedvezmények esetében az igénybevétel jogszerűségének ellenőrzése.
  • Kiutalás előtti vizsgálatok áfá-ban és szja-ban.
  • Az utólagos ellenőrzéseken belül jelentősen növelni tervezik az ÁFA ellenőrzések számát, különös tekintettel a fordított adózás alá eső mezőgazdasági termékek kereskedelmére, illetve a körbeszámlázásos ügyletekre.
  • Az innovációs járulék kötelezettségnek a kutatás-fejlesztési tevékenységre tekintettel történő csökkentésének ellenőrzése.
  • Kiemelt figyelmet kap a 2013-tól a vámhatóságtól az adóhatósághoz kerülő adónemek – környezetvédelmi termékdíj, energiaadó, népegészségügyi termékadó – ellenőrzése.
  • Személyi jövedelemadó tekintetében az eltitkolt jövedelmek feltárása, a vagyongyarapodás illetve az életvitelre fordított kiadások összhangjának vizsgálata, valamint a jövedelmet minimalizáló egyéni vállalkozók ellenőrzése (költségelszámolások, számlák hitelessége).
  • Továbbra is fókuszban lesz a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó társaság útján történő foglalkoztatás. Társadalombiztosítási járulék, SZJA, ÁFA és társasági adó szempontból is kiemelt figyelemre számíthatnak a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó, valamint az alkalmazottaikat ilyen társaságon keresztül foglalkoztató vállalkozások.
  • A 2013-ban ellenőrizendő főbb tevékenységi körök:nagykereskedelem (különösen a cukor, édesség nagykereskedelem, az élőállat- és a hús-, húskészítmény nagykereskedelme; az elektronikus és egyéb háztartási cikk-, a számítógép, szoftver-, elektronikus, híradás-technikai berendezés és alkatrészei nagykereskedelme; a vegyes termékkörű ügynöki-, illetve vegyes termékkörű nagykereskedelem), a dísznövény, vetőmag, műtrágya kiskereskedelem, a munkaerő-piaci szolgáltatás, a biztonsági, nyomozói tevékenység. Ipari ágazatban: hús-, baromfihús-készítmény gyártása, műanyag csomagolóeszköz-, műanyag építőanyag gyártása.
  • A következő évek adóellenőrzéseit előkészítő adatgyűjtések főbb irányai továbbra is a csomagküldő, internetes kereskedelem, a jogi, számviteli, adószakértői tevékenység, és a magánrendelőkben végzett járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás, valamint az egyéb humán-egészségügyi ellátás lesznek.

A NAV ellenőrzési irányelve teljes terjedelmében elérhető itt.