Első ízben 2015. január 20-ig ajánlható fel a társasági adó támogatási célra

A társasági adóban jelenleg is működő támogatási rendszer alapján a társasági adójuk összegének csökkentésével jutalmazzák azokat az adózókat, akik előadó-művészeti szervezetet, látvány-csapatsportot, vagy filmalkotásokat támogatnak. A 2015 januárjától érvényben lévő új szabályok alapján az idáig működő támogatási rendszer mellett egy új, párhuzamosan működő kedvezmény-rendszer kerül bevezetésre. Fontos azonban, hogy ugyanazon adóévben a kétfajta rendszer egyidejűleg nem alkalmazható.

Az új támogatási rendszer lényege, hogy a társaságok – választásuk alapján – a támogatást nem közvetlenül a támogatott szervezetnek utalva, hanem az adóhatóságon keresztül, a társasági adójukból való rendelkezés útján is felajánlhatják. A korábbi rendszerrel szemben, ahol az érvényesíthető adókedvezmény legfeljebb a társasági adó 70%-ának megfelelő összeg lehet, a felajánlás összege a társaságiadóelőleg-fizetési kötelezettség legfeljebb 50%-át, illetve a társaságiadó-fizetési kötelezettség maximum 80%-átérheti el.

Az új rendszer főbb eljárási szabályai

A társaságok adóelőlegüket a NAV által rendszeresített külön nyomtatványon, elektronikus úton tett rendelkező nyilatkozattal, a kedvezményezett szervezet(ek) nevének és adószámának megjelölésével ajánlhatják fel (a nyilatkozat az adóéven belül ötször módosítható).

A rendelkező nyilatkozat az adóelőleg-fizetési határidőt (általában hónap 20-ika) megelőző hónap utolsó napjáig nyújtható be. A 2015-ben fizetendő, de már 2015. január 1-je előtt bevallott adóelőlegek esetében azonban – átmeneti rendelkezések alapján –hó 20-áig is elég rendelkezni (első alkalommal tehát akár már 2015. január 20-ig).

A havi vagy negyedéves adóelőlegről történő rendelkezés mellett a feltöltésről szóló (általában 2015. december 20.) valamint az éves adóbevallásban (általában 2016. május 31.) is rendelkezhetnek majd a társaságok a felajánlott adó összegéről. (A 2014. évi adóbevallásban ilyen rendelkezést még nem lehet tenni.)

Az így felajánlott összegeket az adóhatóság utalja át a támogatni kívánt szervezetek részére, amennyiben a nyilatkozat benyújtásával egyidejűleg az illetékes jóváhagyó szerv által kiadott igazolást a támogató az adóhatóság rendelkezésére bocsátja. A támogatás kedvezményének érvényesítése érdekében az alábbiakban felsorolt további feltételekre szükséges odafigyelni:

  • a támogatott és a támogató adózó állami adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása az átutalás napján nem haladhatja meg a100.000 forintot,
  • a támogató adó és adóelőleg bevallási és -fizetési kötelezettségeinek idejében eleget tett, valamint
  • adófelajánlás esetén a bevallott, egész éves fizetendő adójának 80%-át nem haladja meg a felajánlott összeg.

Az adójóváírást az adóhatóság az adózó társaságiadó-folyószámláján kötelezettséget csökkentő tételként fogja jóváírni az éves adóbevallást követő második hónap első napjáig.

 Miért lehet jobb az új rendszer szerint támogatni?

 Az új rendszer választásának egyik legfőbb előnye, hogy az adózók számára a felajánlás nettó „adóhaszna” – aminek következtében a megtakarított összeg is – jobban tervezhető és magasabb lesz (a régi rendszer szerinti 2,5-4,75% helyett elérheti akár a 7,5%-ot, amennyiben az adózó már év közben rendelkezik az adóelőlegének előadó-művészeti szervezet vagy filmalkotás részére történő felajánlásáról). Azonban az új támogatási rendszer választása további előnyöket is rejt magában:

  • az adókedvezmény már a társasági adóelőlegből is egyből érvényesíthető, így a támogatási összeget nem kell kétszeresen finanszírozni;
  • az adókedvezmény érvényesítése deklaráltan a bevallott és megfizetett társasági adó terhére történik, így nincs kockázata annak, hogy az adókedvezmény érvényesítését esetleg formai hibák miatt az adóhatóság később megtámadná;
  • a támogatás nem az adózás előtti eredmény terhére történik, így e – főleg multinacionális vállalatok számára – fontos pénzügyi mutató összegét nem rontja a sporttámogatásra felajánlott támogatás;
  • nem kell a kiegészítő támogatást és az eljárási díjakat külön utalásként megfizetni, ezeket mind a NAV utalja külön, így jelentősen kevesebb az adminisztráció és a kapcsolódó költség.

Megjegyezzük, hogy pusztán az adóhatékonyság és adminisztráció szempontjából a legegyszerűbb megoldás a Magyar Nemzeti Filmalapnak történő felajánlás lesz, ugyanis ebben az esetben még támogatási igazolásra sincs szükség, vagyis a társaságok a felajánlást saját hatáskörükben eldönthetik, minden egyéb előzetes hatósági egyeztetés nélkül, a kedvezményeket pedig ugyanúgy élvezhetik, mintha sportra vagy színháztámogatásra fordították volna.