Eltörölték a katasztrófavédelmi hozzájárulást

Az Országgyűlés 2012. június 11-én hatályon kívül helyezte a katasztrófavédelmi törvény azon rendelkezéseit, amelyek összefüggésben állnak a katasztrófavédelmi hozzájárulással. Emiatt az érintett társaságoknak nem kell nyilatkozniuk június 30-ig a hozzájárulás összegéről és hozzájárulás-előleget sem kell fizetniük.

Az eredeti elképzelések szerint 2012-től 0,1%-os mértékű katasztrófavédelmi hozzájárulást kellett volna fizetniük a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemet, létesítményt működtetőnek, a veszélyes áruk tárolását, gyártását feldolgozását végző gazdálkodó szervezetnek annak veszélyes tevékenységből eredő árbevétele után.

A rendelkezések hatályon kívül helyezése azért volt indokolt, mert a hozzájárulásra kötelezett vállalkozások számára jelentős nehézséget okozott, illetve sok esetben teljesen lehetetlennek bizonyult annak meghatározása, hogy a teljes árbevételük mekkora részét képezi a katasztrófavédelmi hozzájárulás alapjának tekintendő veszélyes tevékenységből eredő árbevétel. Emiatt az érintett vállalkozások jelentős hányada rákényszerült volna arra, hogy a hozzájárulást teljes árbevételük után fizessék meg. A fizetési kötelezettséghez a fent említettek mellett rendszeres adminisztratív kötelezettségek (bejelentkezés, nyilatkozattétel, előleg-fizetés, hozzájárulás-fizetés) is társultak volna, melyek költsége sok esetben aránytalanul magas a fizetendő közteher összegéhez képest.

Az Országgyűlés 2012. június 30-i hatállyal döntött az év elején bevezetett közteher eltörléséről, így az első előleget már nem is kell a vállalkozásoknak megfizetniük.