Film-, színház-, és sporttámogatás

A naptári év szerint adózók esetében a feltöltés közeledtével körvonalazódik, hogy mekkora lesz az az adófizetési kötelezettség, amelynek terhére támogatást lehet nyújtani a film-, színház- és sporttámogatáshoz kapcsolódó adókedvezmények rendszerében. Az alábbiakban ezért összegyűjtöttük, hogy mire érdemes odafigyelni a támogatások nyújtásakor, illetve milyen lényeges változások voltak a támogatási rendszereket illetően 2013-ban.

Filmtámogatás és előadó-művészeti szervezet támogatása

  • Már a feltöltésnél is érdemes tekintettel lenni arra, hogy 2014. január 1-jétől a filmalkotások- és előadó művészeti szervezetek támogatásához kapcsolódó adókedvezmény rendszerében is bevezetésre kerül a kiegészítő támogatás-fizetési kötelezettség. Tehát azon cégeknek, amelyek ilyen célú támogatást terveznek, érdemesebb lehet ezt még idén megtenni.
  • Filmalkotások támogatása esetén a támogatás 2012 decemberétőlmár a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Zrt. letéti számlájára is fizethető. A filmgyártás támogatása utáni adókedvezmény a letéti számlára történő befizetést követően azonnal felhasználható, és a befizetés évének adójában már érvényesíthető.
  • A színházak támogatása esetén támogatónak a támogatás átutalását követő 90 napon belül (korábban 60 nap volt) kell benyújtania a támogatási igazolás kiállítására irányuló kérelmet az Előadó-művészeti Irodához. A 90 napon túl benyújtott kérelmek – igazolási kérelem nélkül – határidőn túli, elkésett kérelemnek minősülnek, emiatt az Előadó-művészeti Iroda ezekkel a kérelmekkel kapcsolatban nem állít ki támogatási igazolást.

Sporttámogatás

  • Ami a tavalyi évhez képest lényeges változás, hogy a sportszervezeteket támogató cégeknek a 2013/ 2014-es támogatási időszaktól kezdve ún. kiegészítő sportfejlesztési támogatást kell fizetniük szponzori vagy támogatási szerződés keretében az országos sportági szakszövetség felé.  A kiegészítő sportfejlesztési támogatás nem elismert költség, azzal tehát meg kell növelni a társasági adó alapját.
  • Az adókedvezmény igénybevételének fontos feltétele 2013-tól, hogy a támogató támogatás és a kiegészítő sporttámogatás kifizetését az állami adóhatóság részére a pénzügyi teljesítéstől számított 8 napon belül bejelentse a NAV által rendszeresített nyomtatványon, mivel a bejelentés elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye, vagyis a határidő elmulasztása esetén az adókedvezmény már nem vehető igénybe.