Módosították a gyógyszergyártókra és a biztosítókra vonatkozó különadó szabályokat

A január 25-én megjelent 2024/8 számú Magyar Közlönyben két rendelettel is módosítják az extraprofitadóról szóló 197/2022. (VI.4.) számú kormányrendeletet. Eszerint 2024-ben a gyógyszergyártóknak látszólag duplán kellene eleget tenniük ágazati különadó fizetési kötelezettségüknek, ugyanis a gyógyszergyártói különadó jogcím mellett bevezetik a gyógyszergyártói extraprofitadót is. A módosítás értelmében azonban a gyógyszergyártói extraprofitadót a helyi iparűzési adó szabályai alapján számolt adóalapra és nem a nettó árbevételre vetítik, ezáltal beleszámítható adó lesz a globális minimumadó fizetési kötelezettség számításakor, továbbá a gyógyszergyártói különadóból is levonható, így végső soron nem változik az iparági adóteher mértéke.

Gyógyszergyártók extraprofitadója és különadója

Kezdetben csak a 2022. és 2023. adóévekre tervezték a gyógyszergyártókat terhelő különadó kötelezettség bevezetését, de 2023 nyarán a 2024-re történő meghosszabbítás mellett döntött a kormány, az adókulcsok megfelezésével párhuzamosan. 2024-re így az iparágat terhelő összes extra adóteher a rendeletben meghatározott árbevétel-sávokra vetítve 0,5, 1,5 és 4% lett volna, amelyet azonban tovább lehet csökkenteni beruházások és K+F költségek elszámolásával.

A most kihirdetett 7/2024 (I.25.) Korm. rendelet értelmében a gyógyszergyártó vállalatoknak a gyógyszergyártói különadó mellett visszamenőleges hatállyal, azaz 2024. január 1-jétől a 2024. adóévre vonatkozóan gyógyszergyártói extraprofitadót is kell fizetniük. Fontos azonban, hogy az új extraprofitadóadó alapja már nem a helyi adó törvény szerinti nettó árbevétel, hanem a helyi iparűzési adó szabályai alapján kiszámolt adóalap. Ezen adóalap után a fizetendő adó mértéke továbbra is sávos, eszerint

  • az adóalap 50 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,5%,
  • az adóalap 50 milliárd forintot meghaladó, de 150 milliárd forintot meg nem haladó része után 4%,
  • az adóalap 150 milliárd forintot meghaladó része után 7%.

A gyógyszergyártói különadó adóalapja és mértéke változatlan (0,5, 1,5 és 4%).

Fontos kiemelni, hogy a gyógyszergyártó által az adóévre fizetendő gyógyszergyártói különadót (legfeljebb annak összegéig) csökkenti a gyógyszergyártói extraprofitadó fizetési kötelezettség összege. A szabályok alapján egyértelmű az is, hogy mind a gyógyszergyártói különadót, mind az extraprofitadót annak 50%-áig továbbra is csökkentik a beruházások és a K+F költségek, azzal, hogy valamely költség, ráfordítás alapján csökkentés csak egyszer érvényesíthető.

A 2024-es adóévre vonatkozó extraprofitadó és különadó adóelőlegének összegét önadózás útján a hatóság erre a célra rendszeresített nyomtatványán kell bevallani és megfizetni az adóév 12. hónapjának 20. napjáig (azaz naptári év szerint adózók esetében 2024. december 20-áig). A 2024. évi tényleges (végleges) adóról az adóévet követő ötödik hónap 20-áig (naptári év szerint adózók esetében 2025. május 20-áig) kell bevallást benyújtani, és ha a végleges adókötelezettség meghaladja a megfizetett adóelőleget, a különbözetet szintén eddig az időpontig kell megfizetni.

A fenti módosítások a Pénzügyminisztérium közleménye alapján nem növelik a magyar gyógyszergyárak adóterheit és azért váltak szükségessé, hogy az extraprofitadó beszámítható legyen a globális minimumadó-kötelezettség számítása során.

Adófizetési kötelezettség alakulása az eltérő üzleti év szerint adózó esetében

A kihirdetett Korm. rendelet rendezi azon gyógyszergyártók esetét is, akik nem naptári év szerinti üzleti évet folytatnak, pontosabban, akiknek a 2023. adóévben kezdődő adóéve ezen Korm. rendelet hatálybalépésekor (azaz 2024. január 26-án) még nem zárult le.

Az ilyen adózóknak az adóteher számítása során lehetőségük van arra, hogy az eddigi szabályok szerint, azaz az arányosítással kiszámított 2023 évi nettó árbevételre vetítve 1, 3 és 8%-os adókulcsok alkalmazásával teljesítsék gyógyszergyártói különadó fizetési kötelezettségüket a 2023. adóév vonatkozásában. Azonban ennek az opciónak a választásakor nem lesz lehetőségük a globális minimumadó fizetési kötelezettségükbe beszámítani ezen adóterhüket.

Választhatják azonban azt az opciót is, hogy a 2024. adóév mellett a 2023. adóév vonatkozásában is vállalják mind az extraprofitadó, mind a különadó fizetési kötelezettséget, a 2023-as adóterhek kiszámítása során az új szabályok szerint megállapított adóalapra, de a 2024-ben érvényes adóráták kétszeresének alkalmazásával.

Itt is fontos részletszabály, hogy a gyógyszergyártó által az adóévre fizetendő gyógyszergyártói különadó összegét (legfeljebb annak összegéig) csökkenti az extraprofitadó fizetési kötelezettség összege.

Módosították a biztosítók pótadójának fizetési részleteit is

A kihirdetett 8/2024 (I.25.) Korm. rendelet értelmében a biztosítóknak már nem évi egy összegben kell (január 31-ig) megállapítaniuk, megfizetniük és bevallaniuk az előző évi díjbevétel alapján fizetett pótadót.

A módosítás értelmében ugyanis a 2023. és 2024. adóévek vonatkozásában az éves pótadó összegét két egyenlő részletben kell megállapítaniuk a következő év január 31-ig és július 31-ig.

Az előző évi pótadó január 31-ig befizetendő első részletével megegyező összegű pótadóelőleget pedig május 31-ig, míg a július 31-éig fizetendő részével megegyező pótadóelőleget november 15-éig kell megállapítaniuk, bevallaniuk és megfizetniük. Ha a biztosító végeredményben több pótadóelőleget fizetett, mint amennyi a tényleges éves adófizetési kötelezettsége, úgy a 2023. adóév vonatkozásában a különbözetet 2024. július 31-étől igényelheti vissza, míg 2024. adóév vonatkozásában 2025. július 31-től.

A pótadó mértékében és adóalap számításában nem történt módosítás.