Hatályba lépett az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményével kapcsolatos rendelet

Mint korábban már beszámoltunk róla, 2017. január 1-jével hatályba léptek a társasági adótörvényben az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményét megteremtő előírások. A kedvezmény egyes részletszabályai azonban eddig nem voltak ismertek.  2017. július 5-ével azonban hatályba lépett a részletszabályokat tartalmazó „energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményének végrehajtási szabályairól” szóló kormányrendelet.

A 2017. január 1-jével elfogadott társasági adó szabályok már tartalmazták az adókedvezménnyel kapcsolatos főbb előírásokat. Így például ismert volt, hogy az adókedvezmény mértéke nem haladhatja meg beruházásonként (az összes állami támogatással együttesen) a jelenértéken elszámolható költségek 30%-át (kisvállalkozások esetén 20 százalékponttal, középvállalkozásoknál 10 százalékponttal növelhető ez az arány), de legfeljebb a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

Ugyanakkor az adókedvezmény igénybevételével kapcsolatos részletszabályok ez idáig nem kerültek kidolgozásra. A jogalkotó ezt most a 2017. július 5-én megjelent kormányrendelettel pótolta. A rendelet az alábbi fontosabb szabályokat tartalmazza az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményével kapcsolatban.

  • Az adókedvezmény igénybevételének előfeltétele az energetikai auditálásról szóló igazolás megléte, amely hitelesen alátámasztja, hogy a beruházás végsőenergia-fogyasztás csökkenést eredményezett (az igazoláshoz a rendelet tartalmaz egy mintát).
  • Az energetikai auditálást a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által regisztrált auditor jogosult elvégezni.
  • Az igazolással legkésőbb az adókedvezmény első alkalommal történő igénybevételekor a kapcsolódó társasági adóbevallás benyújtásáig rendelkezni szükséges.
  • A fejlesztési adókedvezmény szabályaihoz hasonlóan itt is előírás, hogy az adókedvezményt nem veheti igénybe az az adózó, amelynél az adóhatóság az adóhatóságoknál nyilvántartott adótartozás miatt végrehajtási eljárást indított. Kizáró ok az igénybevételre továbbá, ha az adóhatóság alkalmazottak be nem jelentése miatt szabott ki mulasztási bírságot. Ezen kizáró feltételek alól a rendelet bizonyos kivételeket is tartalmaz.
  • A rendelet megkötéseket tartalmaz az elszámolható költségekkel kapcsolatban is. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy nem érvényesíthető adókedvezmény a megújuló energiaforrásból villamosenergia termelésére alkalmas berendezés beruházási költsége kapcsán. Ugyanakkor az olyan megújuló energiaforráson alapuló berendezés bekerülési értéke, amely saját tevékenységet szolgáló fűtési, hűtési és ipari hőtermelési célokra alkalmazható anélkül, hogy villamosenergia-termelésre képes lenne (pl. hőszivattyú, napkollektor), elszámolható az adókedvezményre jogosító beruházási költségek között.
  • Az adókedvezményről először az igénybevétel évében, majd az ezt követő években is adatot kell szolgáltatni a társasági adóbevallásban. A rendelet részletesen meghatározza a bejelentendő adatok körét.