Adminisztrációs változás a Törökország és az Unió közötti árukereskedelemben

Az Unió és Törökország közötti vámuniós megállapodás 1996 óta biztosítja az érintett áruk behozatali és kiviteli vámok, illetve azokkal azonos hatású díjak alóli mentességét. Ennek értelmében a teljes egészében a vámunióban létrejött, előállított és szabad forgalomba bocsátott áruk a vámunió területén bárhol mozoghatnak, ha vámjogi státuszuk egy erre a célra szolgáló okmánnyal, az úgynevezett „A.TR. szállítási bizonyítvánnyal” megfelelően igazolt. 2024. január 1-től már csak az új tartalmi előírásoknak megfelelő bizonyítványt fogadják el a hatóságok.

Az A.TR szállítási bizonyítvány tehát annak alátámasztására szolgál, hogy az érintett áru az EU vagy Törökország területén szabad forgalomban van (elnyerte az uniós áru vámjogi helyzetét), és így lehetőség van vám kiszabása nélkül történő behozatalra. A szállítási bizonyítványt – a kiviteli és kereskedelmi okmányok kíséretében – a kiviteli vámhivatalnál szükséges bemutatni. Hazánkban a NAV illetékes igazgatósága hitelesíti és záradékolja az igazolásokat. Fontos kiemelni, hogy az A.TR csak az ipari termékekre (pl. járművekre, vegyi anyagokra, textíliákra) vonatkozik, a mezőgazdasági termékek (kivéve pl. fagyasztott csemegekukorica) és az olyan áruk, mint az acél és a szén esetében az „uniós áru” vámjogi státusz nem igazolható.

A bizonyítványokra vonatkozó formai követelményeket az EK-Törökország Vámügyi Együttműködési Bizottság (EK-Törökország VEB) 1/2006 határozata rögzíti, amely azonban jelentős revíziót igényel, tekintettel többek között arra, hogy majd két évtizeddel ezelőtt lépett hatályba. A gyakorlati problémákra reflektálva a Török Köztársaság Kereskedelmi Minisztériumának Nemzetközi Megállapodásokért és EU-ügyekért felelős főigazgatósága 2023. június 8-án kelt levelében az A.TR szállítási bizonyítványokat érintő legfontosabb változásokat a következőképpen foglalta össze:

  • A török hatóságok a 4. rovat kivételével már elkezdték használni a „Türkiye” országnevet (ideértve a lábjegyzeteket is).
  • Ami a bizonyítvány 4. rovatát illeti, a „Turkey” elnevezés továbbra is használatban marad, egészen az EK-Törökország VEB 1/2006 határozata technikai felülvizsgálatának hivatalos elfogadásáig.
  • A török hatóságok vállalták továbbá, hogy a helytelenül, az EK-Törökország VEB 1/2001 határozata rendelkezései szerint nyomtatott bizonyítványok helyett áttérnek a 1/2006 határozatnak megfelelő formára. Ennek egyetlen következménye, hogy a bizonyítvány 4. rovatában az „Európai Gazdasági Közösség” kifejezés helyett a továbbiakban „Európai  Közösség” fog szerepelni.

A már meglévő, az EK-Törökország VEB 1/2006 határozat szerinti mintával össze nem egyeztethető igazolások a készletek kimerüléséig, de legkésőbb 2024. január 1-jéig használhatók.

Ebből következik, hogy a fenti határidőt követően a régi formátumnak megfelelő bizonyítványt a vámhatóság nem fogadja el az uniós státusz igazolására. Ez pedig azzal a következménnyel jár, hogy az uniós státuszt igazoló okmány hiányában a behozott árut az EU vámterületén ismét szabad forgalomba kell bocsátani, ezen felül a vámjogi sorsának rendezése érdekében, illetve a rendelkezési jog gyakorlásához ismét be kell jelenteni szabad forgalomba bocsátás vámeljárásra.