2024. január 1-től egyszerűsödik a munkaviszony megszüntetéséhez vagy megszűnéséhez kapcsolódó adminisztráció.

A 2023. évi LXX. törvény alapján a munkaviszony megszüntetésekor vagy megszűnésekor a munkáltatónak már nem hatféle különböző dokumentumot, hanem csak egy, minden szükséges információt tartalmazó dokumentumot, ún. foglalkoztatási igazolást kell kiállítania elektronikus formában vagy papír alapon. Az űrlapról megjelenési formájáról külön rendelet szól majd.

A foglalkoztatási igazolás tartalmazza majd

 • a munkáltató adatait és a jogelőd munkáltató adatait (és a jogelődnél munkaviszonyban töltött idő időtartamát is),
 • a munkavállaló természetes személyazonosító adatait, TAJ számát és adóazonosító jelét,
 • a munkavállaló munkaviszonyának típusát,
 • a munkakört,
 • a munkaviszony kezdetét és végét, a munkaviszony megszűnésének időpontját megelőző négy naptári negyedév kezdő napját, a munkaviszony megszűnésének időpontját megelőző négy naptári negyedév kezdő napjától számított négy naptári negyedévben elért társadalombiztosítási járulékalap összegét, valamint azon hónapoknak a számát, amelyekben a munkavállalónak volt járulékalapja,
 • a munkavállalónak a munkaviszony megszűnésekor, megszüntetésekor irányadó munkabérét, egyéb járandóságát, távolléti díját,
 • a munkavállalót megillető végkielégítés összegét,
 • a munkabérből határozat vagy jogszabály alapján levonandó tartozást és ennek jogosultját, vagy azt, hogy a munkavállalónak nincsen tartozása,
 • a munkaviszony megszüntetésének vagy megszűnésének jogcímét,
 • a kiadott apasági szabadság vagy szülői szabadság tartamát, feltüntetve a korábbi munkáltató által kiadott apasági szabadság vagy szülői szabadság tartamát is,
 • a tárgyévben fennállt biztosítási idő kezdetének és végének időpontját, a tárgyévre, illetve a tárgyévtől eltérő időre levont járulékok összegét, valamint az egyes járulékokból érvényesített családi járulékkedvezmény összegét,
 • az adóévben kifizetett jövedelem és a levont adóelőlegek összegét,
 • a társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező munkaadó esetén a biztosítási jogviszony megszüntetésekor a biztosítási jogviszony megszűnését közvetlenül megelőző két éven belül folyósított táppénz, baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj és gyermekgondozási díj időtartamát.

A foglalkoztatási igazolást a munkáltatói felmondás esetén az utolsó munkában töltött napot, egyéb esetben a munkaviszony megszűnését követő öt munkanapon belül adja ki a munkavállaló részére.

Szerző: Dr. Fehérvári Szilvia, partner, ügyvéd