Kapcsolt vállalkozási viszony 2010-től

Az Adóhatóság részletes iránymutatást tett közzé a kapcsolt vállalkozási viszony 2010-től alkalmazandó szabályainak értelmezésével kapcsolatban.

2010. január 1-jétől kapcsolt vállalkozásnak minősülnek azon adózók is, amelyekben közeli hozzátartozók külön-külön többségi befolyással rendelkeznek. Az ugyanazon adózóban részesedéssel rendelkező közeli hozzátartozók szavazati jogát továbbra is össze kell számítani. (A Ptk. szerint közeli hozzátartozók: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.)

Tehát két társaság kapcsolt vállalkozási viszonyának vizsgálatához először az egyik társaságban kell vizsgálni, hogy valamely tagja rendelkezik-e benne többségi befolyással. Ennek során a társaságban részesedéssel bíró közeli hozzátartozók szavazati jogát össze kell számítani. Ezt követően meg kell vizsgálni, hogy ugyanezek a körülmények a másik társaságban is fennállnak-e.

Amennyiben mindkét társaságban van többségi tulajdonos, meg kell nézni, hogy a többségi tulajdonosok egymásnak közeli hozzátartozói-e a Ptk. alapján. Amennyiben igen, akkor a két társaság egymással kapcsolt vállalkozás.

A fentiek tükrében érdemes lehet a kapcsolt vállalkozási viszonyok felülvizsgálata, melyhez az iránymutatás példákkal is segítséget nyújt.