EPR: komoly bevételtől eshet el a MOHU egy túl szűk határidő miatt

Megbízható adatok híján, főként a szankciók elkerülése céljából az EPR-rendszerben érintett cégek közül sokan adtak be nullás adatszolgáltatást 2023-ra vonatkozóan. Ezek utólagos módosítását a jogszabály 2024. március 31-ig tette lehetővé számukra, a rendkívül szűkre szabott jogvesztő határidőt azonban jelentős részük nem tudta tartani, így díjfizetési kötelezettségét sem tudja teljesíteni.

Az EPR-rendszer ki nem nőtt gyerekbetegségei

A kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) rendszer tavaly nyári indulása nem volt zavartalan. Az érintettek számára az egyik legnagyobb problémát a rendkívül rövid felkészülési idő jelentette, ráadásul a szabályok az utolsó pillanatban is jelentősen módosultak. Problémát jelentett a bonyolult regisztráció is: a nem egyablakos ügyintézés és az a többlépcsős folyamat, amelynek során a cégeknek a hatóság és a MOHU között kell ingázniuk. Valószínűleg ez lehet az egyik oka annak, hogy sokan még mindig nem tettek eleget regisztrációs kötelezettségüknek.

Végezetül máig problémát jelent az a hatalmas adminisztrációs teher is, amelyet az EPR-rendszer ró az érintettekre: a napi szinten vezetendő nyilvántartások, a rendszeres riportok és az a bonyolult kódrendszer, amelyek alá be kell sorolni a termékeket és a csomagolásokat (CSK kód, KF kód, HAK kód).

A nullás adatszolgáltatás gyakorlata

Részben erre az adminisztrációs teherre vezethető vissza, hogy az érintett cégek egy jelentős hányadának még mindig komoly kihívást jelent a negyedéves EPR adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése. A fizetendő díj kiszámításához szükséges megbízható adatok és pontos nyilvántartások híján 2023 harmadik és negyedik negyedéve kapcsán sokan ezért nullás adatszolgáltatást nyújtottak be.

Ezt a megoldást elsősorban azok a jogkövető szándékú cégek alkalmazták, akik meg akartak ugyan felelni a jogszabályi előírásoknak és ezzel el akarták kerülni a szankciókat (pl. a bírságot), de a benyújtás határidejekor még nem rendelkeztek pontos adatokkal, így azokat később, módosítás keretében kívánták megadni.

Egy jogvesztő határidő lehet a vesztük

Az EPR-rendelet értelmében az adott évre beadott adatszolgáltatásokat a követő év március 31-ig lehet módosítani, jelen esetben a 2023. évi két adatszolgáltatást 2024. március 31-éig. Ez a rendkívül szűkre szabott határidő ráadásul jogvesztő, vagyis ezt követően az érintetteknek saját kezdeményezésükre már nincs lehetőségük a korrekcióra. A tapasztalat azt mutatja, hogy a 2023 harmadik és negyedik negyedéve kapcsán nullás vagy nem pontos adatszolgáltatást benyújtott cégek közül sokaknak nem volt elegendő ez az idő az adatok rendszerezésére és kódolásra, ami két szempontból is problémás.

Egyrészt azért, mert a nullás adatszolgáltatást benyújtó gyártóknak és forgalmazóknak az adott időszakra vonatkozóan nincs díjfizetési kötelezettsége, vagyis a MOHU így jelentős bevételtől esik el. Másrészt azért, mert az érintett cégek egy esetleges későbbi hatósági ellenőrzés során jelentős szankciókra számíthatnak.

Kormányhivatali mentőakció

A kialakult helyzet megnyugtató megoldása az EPR-rendelet módosítása és az adatszolgáltatás korrekciójára szabott indokolatlanul szűk határidő kitolása lenne. Arról, hogy a jogalkotó részéről mikor várható ezzel kapcsolatban bármilyen lépés, egyelőre nincs információnk.

Átmeneti kényszermegoldást jelenthet a kormányhivatal nemrégiben indított „mentőakciója”. Ennek keretében az érintett cégek hivatalos megkeresést kaphatnak, amelynek iktatószámára hivatkozva módosíthatják 2023-as adatszolgáltatásaikat. Ez az akció azonban jelentősen megterheli a kormányhivatali (amúgy is leterhelt) apparátust, így komoly kapacitásproblémákat is okozhat.

Bajban vannak a túlfizetők is

A nullás adatszolgáltatást benyújtók mellett a cégek egy része – ugyancsak pontos adatok híján – konzervatív módon nagyobb EPR díjfizetési kötelezettséget kalkulált magának és fizetett meg. Az ő esetükben a jelenleg érvényes jogszabály alapján szintén nem lehetséges már a módosítás, ráadásul a túlfizetők arra sem nagyon számíthatnak, hogy a kormányhivataltól hivatalos megkeresést kapjanak.