Külföldi rendszámú személygépkocsik magyarországi használata

2011. szeptember 1-jétől szigorodnak a külföldi rendszámú személygépkocsik magyarországi használatának szabályai.  A jogszabály szerint személygépkocsi kizárólag magyarországi közúti forgalomban magyar hatósági engedéllyel és jelzéssel vehet részt, ha az üzemben tartója belföldi üzembentartónak minősül, vagy vezetője Magyarország területén lakóhellyel rendelkezik.

Mindkét feltétel alól természetesen van kivétel, nem kell magyar rendszám, ha az üzemben tartó olyan cég, amely rendszeres tevékenységét a külföldön bejegyzett székhelye vagy telephelye szerinti országban végzi.

Magyar lakóhellyel rendelkező gépjárművezető esetén akkor nem kell magyar rendszám a külföldi autóra, ha

  • a járművezető szokásos tartózkodási helye nem Magyarország területén van, vagy
  • a járművet 30 napnál rövidebb ideig használja Magyarország területén (és a használathoz az üzembentartó a jármű birtokba adása időpontjának megjelölésével írásban hozzájárult),
  • vagy a járművet Magyarország területén kívüli rendszeres munkavégzés érdekében használja.

A külföldi gépjárművek (főleg szlovák) használata – a kedvezőbb adózási környezet miatt – nem csak a magyar magánszemélyek körében elterjedt, számos magyar cég bérel külföldről céges autót.  Utóbbiak esetében a jogszabály szövegezése alapján úgy tűnik, hogy ha a magyar lakóhellyel rendelkező gépjárművezető nem esik a fenti kivételek alá, akkor szükség lesz a külföldi autó magyarországi forgalomba-helyezésére, bár ez számos gyakorlati problémát vet fel, amelyre egyelőre még a hivatalos szervek képviselői se tudnak választ adni.

A fentiekkel kapcsolatban a július adócsomagban elfogadtak egy átmeneti szabályt a regisztrációs adó megfizetéséről.  A magyar magánszemélyek, cégek által használt külföldi rendszámú gépjárművek után az egyébként fizetendő regisztrációs adó 50%-át nem kell megfizetni, feltéve, hogy a gépjármű 2011. június 15-én az adózó tulajdonában állt, illetve a regisztrációs adómegállapítási eljárást az adózó 2011. július 14-től 2011. december 31-ig terjedő időszakban kezdeményezi.