Lazítások az EKAER szabályozásában

A kormány által 2020. június 2-án benyújtott T/10856. számú törvényjavaslat (Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról) talán legszámottevőbb eleme az EKAER rendszert is érintő módosítások, melyek 2021. január 1-től lépnének hatályba. A törvényjavaslat jelentős mértékben egyszerűsítené a jelenlegi EKAER szabályokat azzal, hogy lényegében megszűnteti a bejelentési kötelezettséget a nem kockázatos termékek tekintetében. Ugyanakkor a kapcsolódó részletszabályokat egy későbbiekben kihirdetendő miniszteri rendelet fogja tartalmazni.

A törvényjavaslat alapján a következő változásokra lehet számítani:

  • A bejelentési kötelezettség teljes körűen eltörlésre kerül a nem kockázatos termékek esetében.
  • Megerősítésre kerül, hogy az EKAER elektronikus felületén rögzített bejelentésnek minősül a közvetlen számítógépes adatkapcsolaton keresztül küldött EKAER bejelentés is.
  • Az áru nettó értékének 40%-ig terjedő mulasztási bírságtétel abban az esetben szabható ki, ha
    • a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, vagy
    • bejelentési kötelezettségét a fuvarozott termékek súlyára vagy értékére tekintettel hibásan teljesíti.
  • Minden további esetben (pl.: adatok elírása, betűk felcserélése stb.) az adózás rendjéről szóló törvény általános mulasztási bírság tételeit szükséges alkalmazni (természetes személy adózó esetében 200.000 forintig, nem természetes személy adózó esetében 500.000 forintig terjedő mulasztási bírság).

A módosító javalat ezúttal immár törvényi szinten definiálná a termékegység fogalmát.

Előre láthatóan változatlanul fenn fog állni majd a bejelentési és a kockázati biztosíték nyújtási kötelezettség a kockázatos termékek tekintetében. Figyelembe véve azonban, hogy a részletszabályokat rendező miniszteri rendelet még nem elérhető, jelen pillanatban kérdéses, hogy a módosítás révén megváltozik-e a kockázatos termékek köre, továbbá pontosan milyen gépjárművel fuvarozott, illetve milyen értékű / súlyú kockázatos termékek esetében lesz szükséges a bejelentés.

A törvényjavaslat indoklása szerint az EKAER szabályok újragondolására az európai uniós jognak való megfelelés követelménye miatt volt szükség. Ezen felül a fent említett változtatások kidolgozásakor az elmúlt öt év ellenőrzési tapasztalatait is figyelembe vette a jogalkotó.