Közelegnek a 2012. évre vonatkozó éves bevallási határidők. Röviden áttekintjük, hogy mire érdemes odafigyelni a bevallások elkészítésekor.

Személyi jövedelemadó – május 21.

A 2012. adóévre vonatkozó személyi jövedelemadó kötelezettségekről a magánszemély adóalanyoknak 2013. május 21-ig (május 20. ünnepnap) kell az adóbevallást benyújtaniuk.  Ha kiderül, hogy a magánszemély határidőben nem fogja tudni benyújtani a bevallását, mert a szükséges iratok, igazolások önhibáján kívül nem állnak rendelkezésre, még a bevallási határidő előtt erről bejelentést tehet az adóhatóságnak. Az ilyen bejelentés esetén az adóhatóság mulasztási bírságot nem szab ki, ha a magánszemély 2013. november 20-ig benyújtja a bevallását és a késedelmet kimentő igazolási kérelmét. Az igazolási kérelmet az adóhatóság nem utasítja el, ha a magánszemély külföldről származó jövedelemmel is rendelkezik és a határidő mulasztását azzal menti ki, hogy az adókötelezettségének megállapításához nemzetközi egyezmény, viszonosság, vagy külföldi adójog vizsgálata volt szükséges.

Az adóbevallásban megállapított adótartozást legkésőbb 2013. május 21-éig kell megfizetni az adóhatóságnak.  Átutalás esetén fontos odafigyelni, hogy az adóazonosító jel feltüntetésre kerüljön a közlemény rovatban. Ha az adófizetési kötelezettség nem haladja meg a 150.000 Ft-ot, akkor lehetőség van pótlékmentes, részletekben történő fizetésre is, legfeljebb hat hónapon keresztül. Erről az adóbevallásban lehet nyilatkozni.

A 2012-es adóbevallás kitöltésekor az alábbi változásokra érdemes figyelni:

 • 2012-ben alkalmazni kell az ún. „félszuperbruttósítást”, azaz az összevont adóalapba tartozó jövedelem 2.424.000 Ft-ot meghaladó részét 27%-os adóalap-kiegészítéssel meg kell növelni, így a határértéket meghaladó jövedelem esetén az effektív adókulcs 20.32%, alatta pedig 16%.
 • Az ingatlan-bérbeadás az önálló tevékenységre vonatkozó szabályok szerint adózik, tehát az adóalap-kiegészítés számításakor figyelembe veendő jövedelem. Újdonság, hogy a bérbeadásból származó bevételből – egyebek közt – levonható a  más településen bérbe vett lakás bérleti díja.
 • 2012-től megszűnt az adójóváírás.
 • A gyermeket saját háztartásukban nevelő gyámok, nevelőszülők is jogosultak családi kedvezmény érvényesítésére. A családi kedvezmény összege nem változik 2012-ben 1-2 eltartott esetén 62.500 Ft, 3 illetve több eltartott esetén 206.250 Ft.
 • Nem kell bevallani azt a bevételt, amely ingó vagyontárgy átruházásából származik, és az éves összege nem haladja meg a 600 ezer forintot, vagy az abból megállapított jövedelem nem haladja meg a 200 ezer forintot.

Társasági adó – május 31.

A társasági adóbevallás határideje is közeleg, ami nem csak az adóbevallás, hanem a transzferár dokumentációk elkészítésének határideje is.  A transzferár-dokumentációval kapcsolatos új szabályokról korábbi híreinkközt olvashatnak.

Az alábbiakban összegyűjtöttük, hogy milyen változásokra érdemes odafigyelni a 2012. évi társasági adóbevallás készítésekor.

 • Az egyik legfontosabb változás, hogy az elhatárolt veszteséget csak az adóalap 50%-ig lehet érvényesíteni. Tehát, amennyiben az elhatárolt veszteségek figyelembevétele nélkül számított adóalap pozitív, akkor lesz adófizetési kötelezettség. Továbbá, amennyiben átalakulás vagy cégvásárlás történt 2012. során, fontos odafigyelni az elhatárolt veszteségek felhasználásával kapcsolatos új törvényi feltételekre.
 • Módosult 2012-től az alultőkésítés szabályozása is. Kötelezettségnek nem csak az a kötelezettség minősül, amely alapján kamatot fizetnek, hanem a kamatmentes kötelezettség is, amennyiben azzal kapcsolatban az adóalap csökkentés történik transzferár-módosítás címén. A kötelezettség összege viszont csökkenthető lesz, ha azt továbbadják. Az alultőkésítéskor nem csak a kamatnak, hanem a kötelezettségekkel kapcsolatos transzferár-csökkentő tételnek a saját tőke háromszorosát meghaladó kötelezettségre jutó arányos része is növeli 2012-től az adóalapot.
 • 2012-től nem adóalap-növelő tétel a reprezentáció, üzleti ajándékcímén személyi jellegű egyéb kifizetésként elszámolt juttatás.
 • Az adománynak minősülő juttatás 2012-től elismert költség társasági adó szempontból – függetlenül attól, hogy a támogatott adózás előtti eredménye pozitív vagy negatív – , feltéve, hogy az adományozó rendelkezik az adományozott által kiállított, törvényben meghatározott tartalmú igazolással.  Kiemelkedően közhasznú szervezetnek történő, illetve tartós adományozás esetén plusz adóalap-csökkentés (20%, illetve 50%) érvényesíthető.
 • Megszűnt a K+F közvetlen költségei között, továbbá a szoftverfejlesztő alkalmazására tekintettel elszámolt bérköltség alapján igénybe vehető adókedvezmény. Kis-és középvállalkozásnak minősülő adózók azonban utoljára 2014. évi adóalap utáni adóból még igénybe vehetik a 2011. december 31-ig elszámolt bérköltség után az adókedvezményt.

A társasági bevallás kitöltésével kapcsolatban a NAV tájékoztatót tett közzé, mely itt elérhető.

Helyi iparűzési adó – május 31.

2012-ben nem volt jelentős változás az iparűzési adó számítását illetően, azonban fontos megjegyezni, hogy a 2012. évi adóbevallásban bevallásra kerülő adóelőlegek számításakor már tekintettel kell lenni az ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások sávos levonhatóságával kapcsolatban a 2013. január 1-jével hatályba lépett szabályokra.

A helyi adókról szóló törvény alapján ugyanis, ha jogszabályi változás miatt az adó alapja az adóévre módosul, akkor az előleg összegét az adóalap változása figyelembevételével kell megállapítani és bevallani.

Innovációs járulék – május 31.

 • Legfontosabb változás, hogy 2012-től megszűntek az innovációs járulék bruttó kötelezettségét csökkentő tételek, így nem levonható az innovációs járulékból a saját tevékenységi körben végzett kutatás-fejlesztés, illetve kutatóhelyektől megrendelt K+F költségei sem.
 • A társasági adóbevallásban kell bevallani a 2012. üzleti éves innovációs járulékkötelezettséget,  továbbá ehhez kapcsolódóan a bevallás esedékességét követő második naptári hónap első napjával kezdődő 12 hónapos időszakra járulékelőleget is kell bevallania pozitív járulékkötelezettséggel rendelkező mikro- és kisvállalkozáson kívüli vállalkozásoknak.

A 2012-es adótörvény-változásokról szóló részletes hírlevelünket itt érik el.