Március 1-től emelkednek a munkavédelmi- és munkaügyi bírságok

A munkavédelmi bírság maximuma 10 millió forintról 100 millió forintra, az alsó határa pedig ötvenezer forintról százezer forintra nőtt. Ugyanez az összeg a súlyosan veszélyeztetett munkavállalók esetében ötvenezer forintról százezer forintra emelkedett.

További lényeges tudnivalók:

(1) Nincs változás az alapösszegre vonatkozó szorzók tekintetében hatósági eljárás során a normasértések számával összefüggésben, viszont megduplázódott (ötszörös helyett tízszeres lett) a bírság mértéke abban az esetben, ha a hatósági eljárás során megállapítják, hogy a munkavállaló súlyos veszélyeztetésének időtartama egy hónapnál tovább fennállt.

(2) A munkáltató mulasztása miatti munkabaleset vagy egészségkárosodás esetén háromszorosára (a korábbi másfélszeresről), súlyos munkabaleset esetén tízszeresére (a korábbi háromszorosról), halálos munkabalesetnél húszszorosára (a korábbi tízszeresről) emelkedik a bírságtétel.

(3) Ha a munkavédelmi hatóság korábbi hatósági eljárása során feltárt súlyos veszélyeztetés miatt a hatósági ellenőrzést megelőző három éven belül egy alkalommal a munkáltatóval szemben végleges döntésében munkavédelmi bírságot szabott ki, akkor az új munkavédelmi bírság mértékét 1,5-szeresére emeli meg. Korábban ez az időtartam 2 év volt, illetve újonnan került az is a szabályozásba, hogy minden további, három éven belül végleges döntésben kiszabott munkavédelmi bírság esetén az ismétlődő jogsértés miatt – ezen bekezdés szerint – a legutóbb alkalmazott szorzó bírságonként megduplázódik.

(4) További újítás, hogy a mikro- és kisvállalkozás, illetve a természetes személy munkáltató normasértése esetén legfeljebb 25 millió forintig terjedhet a munkavédelmi bírság mértéke és középvállalkozás esetén a munkáltató normasértésekor a munkavédelmi bírság mértéke 0,9-szeresére csökken, és legfeljebb 50 millió forintig terjedhet.

(5) Megmaradt az a szabály, hogy a hatóság saját mérlegelési jogkörében és bizonyos esetekben 20%-kal megemelheti a bírság mértékét. Ezek közül azok az esetek változtak, amikor a hatóság

a) megállapítja, hogy a határértékkel jellemzett kóroki tényezőkre megadott határérték túllépése a 20%-ot meghaladja,

b) megállapítja, hogy a munkavédelmi normában meghatározott mérték túllépése a 20%-ot meghaladja.

Megjegyzés: korábban 10% volt ez a határérték.