Más EU tagállamban felmerült áfa visszaigénylése

2009. december 31-ig a külföldi áfa-visszatérítési kérelmet az érintett tagállam adóhatósághoz kellett benyújtani. 2010. január 1-jétől azonban lényegesen megváltoztak a más uniós tagállamban felmerült áfa visszaigénylésének eljárási szabályai.

Általános szabály szerint az adóalanyok közötti szolgáltatásnyújtás esetén a teljesítés helyét a szolgáltatás igénybe vevőjének gazdasági letelepedése határozza meg, tehát legtöbb esetben a külföldi partner nem számít fel áfá-t a magyar fél részére nyújtott szolgáltatáson. Azonban a főszabály alól továbbra is vannak kivételek, melyek esetében a külföldi szolgáltatásnyújtó helyi áfá-val növelten állítja ki a számlát. Ilyenek például a kereskedelmi szállás-helyszolgáltatások, ingatlanokhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások, éttermi és egyéb vendéglátóipari szolgáltatások, , tudományos, oktatási szolgáltatások (pl. vásárok, kiállítások, bemutatók) stb.

Az uniós tagállamokban felmerült áfa visszatérítését a magyar adóalanyoknak 2010-től a magyar adóhatóságnál kell kezdeményezni a 10ELEKAFA  elnevezésű nyomtatványon. A nyomtatvány letölthető az adóhatóság honlapjáról és kizárólag elektronikusan nyújtható be az ügyfélkapun keresztül.

Fontos, hogy a külföldön felmerülő áfa visszaigénylésekor figyelemmel kell lenni az érintett tagállam áfa szabályaira is, azaz, hogy a külföldi jogszabály megengedi-e az adott termékkel, szolgáltatással kapcsolatos áfa visszaigénylését.

A korábbi június 30-i jogvesztő határidő helyett a kérelem benyújtásának határideje a tárgyévet követő év szeptember 30-a lett, az ügyintézési határidő pedig az egész EU-ban egységesen 4 hónapra csökkent, mely egyes esetekben maximum 8 hónapra hosszabbodhat meg, ha az Adóhatóság kiegészítő adatokat, egyéb információkat kér. Az ügyintézés menete teljesen elektronikus úton zajlik. Megjegyezzük, hogy az elismert harmadik államban (pl. Svájc, Liechtenstein) felmerült áfa visszatérítésére továbbra is a korábbi szabályok alkalmazandóak, azaz közvetlenül az érintett külföldi adóhatóságtól kell a visszatérítést kérni.