Megengedő értelmezés a céges autók üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatások áfa levonhatóságáról

A 2013. január 1-jétől a személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartáshoz szükséges szolgáltatást terhelő áfa 50%-a levonhatóvá vált, illetve amennyiben a szolgáltatás ellenértékének legalább fele közvetített szolgáltatásként továbbszámlázásra kerül, a teljes áfa levonásba helyezhető. A NAV egy nemrég megjelent állásfoglalásában tisztázta a módosítás következtében felmerült értelmezési kérdéseket.

A NAV állásfoglalásában kifejtette, hogy az 50%-os szabály alkalmazásakor nincs relevanciája a magánhasználat mértékének. Abban az esetben, ha a személygépkocsit – akár csak részben is – adóköteles tevékenységéhez használják, akkor a magánhasználat pontos mértéket nem kell már tovább vizsgálni az üzemeltetéshez, fenntartáshoz kapcsolódó szolgáltatások levonható áfá-jának megállapítása céljából, hanem (függetlenül a gazdasági és a magánhasználat tényleges arányától) az 50%-os levonási tilalmat kell alkalmazni.

Ebből következően, ha a személygépkocsit bármilyen mértékben is adólevonásra jogosító gazdasági tevékenységhez használják, az üzemeltetéshez, fenntartáshoz szükséges szolgáltatást terhelő áfa

  • 50%-a levonható, ha a szolgáltatás ellenértéke nem, vagy kevesebb, mint 50%-os mértékben kerül közvetített szolgáltatásként továbbszámlázásra,
  • 100%-a levonható, ha a szolgáltatás ellenértéke legalább 50%-os mértékben közvetített szolgáltatásként továbbszámlázásra kerül.

Az adóhatóság állásfoglalása szerint azt, hogy a személygépkocsit adólevonásra jogosító gazdasági tevékenységhez használják alá kell támasztani, ami bármilyen (akár út-, vagy más egyéb) nyilvántartással is történhet.

Állásfoglalásában az adóhatóság a fentieken túl azt is kimondta, hogy amennyiben az adóalany a személygépkocsit adólevonásra jogosító gazdasági tevékenységi körében is használja, illetve adólevonásra nem jogosító adómentes tevékenységet is folytat vele (pl. biztosítási szolgáltatást nyújt), akkor először az 50%-os levonási tilalmat kell alkalmazni (amennyiben ez szükséges) és ezt követően kell a levonási tilalom alá nem eső áfa tekintetében elvégezni az arányosítást az adóköteles és nem adóköteles tevékenység vonatkozásában.

A személygépkocsi üzemeltetési, fenntartási szolgáltatásokat a szavak hétköznapi értelme alapján kell értelmezni, így  pl. a javítás, a meghibásodás esetén történő vontatás,  és a mosatás beletartozhat ezek közé a szolgáltatások közé, és a szolgáltatás igénybevevője jogosult levonni az ezzel kapcsolatos áfa 50%-át a fenti feltételek teljesülése mellett. A személygépkocsi javításhoz kapcsolódóan beépített alkatrészek beépülnek a szolgáltatásnyújtás adóalapjába – mint egy osztva annak jogi sorsát – ennek következtében az alkatrészek áfá-jának 50%-a szintén levonhatóvá válik.