Megjelent az online számlázásról szóló módosító rendelet tervezete

Ahogy arról korábban beszámoltunk, 2018. július 1-jétől lép hatályba a 100 ezer forintot meghaladó összegű áthárított áfát tartalmazó számlák adatairól történő valós idejű adatszolgáltatási kötelezettség. Ehhez kapcsolódóan 2017. június 27-én felkerült a Kormány honlapjára az adatszolgáltatás részletszabályait tartalmazó rendelet tervezete.

A tervezet alapján a következő részletszabályokkal egészülne ki a kapcsolódó szabályozás:

  • A számlázó programban kiállított számlákról (ideértve a sztornó és módosító számlát is) elektronikus úton adatot kell szolgáltatni az állami adó- és vámhatóság részére. A tervezet értelmében az adatszolgáltatásnak legalább az Áfa tv. szerinti kötelező adattartalomra kellene kiterjednie.
  • A jogszabálytervezet részletesen meghatározná azt az xsd adatstruktúrát, amelyben a számlákról az adatszolgáltatást teljesíteni kellene.
  • A tervezet alapján a számla adattartalmát azonnal, de legfeljebb 24 órán belül elektronikusan kellene továbbítani a NAV felé. A 24 órás határidő abban az időpontban kezdődne, amikor a számlázó program a számla adatait lezárja.
  • A NAV-nál vagy az adózónál történő üzemzavar esetén (pl. internet-hozzáférés megszakadása) az ez idő alatt kiállított számlák tekintetében a probléma elhárulását követő 24 órán belül kellene teljesíteni az adatszolgáltatást.
  • Az adatszolgáltatáshoz előzetesen regisztrálni kellene az adatszolgáltató végpontot és a számlázó programot a NAV-nál. A regisztráció részletei egyelőre nem ismertek.

A jogszabálytervezet a korábbi törvénymódosítással összhangban 2018. július 1-jén lépne hatályba, azonban próbaüzem jelleggel önkéntes alapon ezt megelőzően is lehetne teljesíteni online adatszolgáltatást a NAV felé, amely lehetőséget adhat a gyakorlati tapasztalatok megosztására, a rendszer hibáinak feltérképezésére, még a kapcsolódó előírások hatályba lépése előtt.

Update:

2017. június 30-án felkerült a NAV honlápjára az online számlázás tesztidőszakával kapcsolatban egy tájékoztató. A tájékoztató alapján a rendszer tesztelését a NAV Külső Online Bejelentő és Adatszolgáltatási Keretrendszerében (KOBAK) lehet majd elvégezni. A teszteléshez előzetesen regisztrálni szükséges a https://onlineszamla.nav.gov.hu címen, ami 2017. július 3-ától érhető el.