Megjelentek a további részletek a kormány rendkívüli adóintézkedéseiről

2020. március 23-án megjelent a koronavírus gazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 61/2020. (III. 23.) Kormányrendelet, amely pontosítja azoknak az adózóknak a körét, amelyek adó- és járulékkedvezményekben részesülhetnek. A rendelet a kihirdetését követő naptól, azaz március 24-étől hatályos.

A könnyítések az alábbi TEÁOR és TESZOR-számmal azonosított tevékenységet tényleges főtevékenységként végzőkre – ide nem értve a költségvetési szerv kifizetőket – terjednek ki:

 1. taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 49.32),
 2. szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 55),
 3. vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 56),
 4. alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (TEÁOR és TESZOR 90),
 5. sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység (TEÁOR és TESZOR 93),
 6. szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR 92),
 7. film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás (TEÁOR és TESZOR 59),
 8. konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 82.30),
 9. napilapkiadás (TEÁOR és TESZOR 58.13),
 10. folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (TEÁOR és TESZOR 58.14) és
 11. műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 60).

Tényleges főtevékenységnek a rendelet alkalmazásában azt a  tevékenységet kell érteni, amelyből az adózónak a rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30 százaléka származott.

A fenti tevékenységeket tényleges főtevékenységként folytató társaságok az alábbi adó- és járulékfizetési kedvezményekben részesülnek:

 • A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget nem kell teljesíteni 2020. március, április, május és június hónapokban.
 • A járulékfizetési kötelezettséget úgy kell teljesíteni, hogy a  járulékalapot képező jövedelem után kizárólag a  4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7.710 forint összeget kell megfizetni 2020. március, április, május és június hónapokban.
 • A szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséget nem kell teljesíteni 2020. március, április, május és június hónapra vonatkozóan.
 • A rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezettek esetében a fizetendő rehabilitációs hozzájárulás mértéke az előírt hozzájárulás mértékének kétharmada.
 • A  kisvállalati adókötelezettség megállapításánál nem tekintendő kisvállalati adóalapnak a személyi jellegű kifizetések összege 2020. március, április, május és június hónapokban.

KATÁ-s kedvezmények

Részleges adó- és járulékmentességben részesülnek egyes KATÁ-s vállalkozások (a pontos tevékenységi köröket a Rendelet TEÁOR kódokkal határozza meg).

 • Március, április, május és június hónapra tekintettel mentesülnek a KATA tételes megfizetése alól.
 • A fenti mentesülés azonban nem befolyásolja a  társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságot és az ellátások összegét.