Mik az M2M eÁfa előnyei? Megéri-e átállni?

2024-től indul az eÁfa Magyarországon, aktuális kérdés tehát minden magyar vállalkozásnál, hogy megéri-e az átállást választani, vagy érdemesebb inkább az elmúlt években bevált bevallási módszernél maradni. Az eÁfa cikksorozatunk legfrissebb részében az eÁfa-rendszer használatának előnyeit és hátrányait vizsgáljuk.

Mint minden reform esetében, az eÁfa-rendszerrel kapcsolatban is érdemes megvizsgálni az újítással járó, adózókat érintő előnyöket és hátrányokat. A kérdés körbejárása már csak azért is különösen fontos, mert az eÁfa és az M2M eÁfa esetében egyelőre nem kötelező az átállás. Az adózók még 2024-ben is nyugodtan választhatják azt az opciót, hogy a megszokott módon nyújtják be az áfabevallásukat.

Az M2M eÁfa előnyei

Bár a Kormány által közzétett, eÁfa bevezetését célzó hatásvizsgálati lap elég szűkszavúan foglalja össze az új adóintézmény hatásait, az kiolvasható belőle, hogy mind a piaci, mind a közigazgatási szereplőkre mért adminisztratív terhek csökkenni fognak. Az alábbiakban azokra a főbb pontokra térünk ki, melyek az említett terhek csökkentését lehetővé teszik.

  • Az új M2M eÁfa rendszer egyik legfőbb előnye a bevallások automatizált, gépi előkészítése az adózók által beküldött áfaanalitikák alapján, amivel időt és energiát takaríthatnak meg az új rendszert választó adózók. Az analitikák beküldése, valamint a bevallások automatikus generálása és elfogadása felváltja az ÁNYK használatát, így több lépéssel lerövidíti az áfabevallási folyamatot. Ennek megfelelően a bevallás során belföldi összesítő lapot sem kell kitölteni és beadni, csupán az adózó által beküldött, ún. DATA XML alapján generált bevallást kell – opcionális ellenőrzés után – elfogadni.
  • További előny, hogy az M2M eÁfa választása esetén az esetleges későbbi adóellenőrzések során az adóhatóság nem kérhet többlet adatot a bevallások alapjául szolgáló analitikákhoz képest, amennyiben azokat hiánytalanul nyújtotta be az adózó. Az M2M eÁfa tehát az ellenőrzések során is könnyítést jelent.
  • Az előző ponthoz szorosan kapcsolódik, hogy régóta kérdés, az adóhatóság milyen elvek szerint választja ki az adózókat ellenőrzésre. Az M2M eÁfa bevallás mellett az adózók fontos válaszokat kapnak erre vonatkozóan. Az adóhatóság ugyanis az M2M eÁfa folyamat során többszintű validációs sorozatot végez, és visszamutatja az adózók részére is az esetleges inkonzisztenciákat, különös tekintettel az online számlaadat-szolgáltatás során az adóhatóságnál lévő adatokhoz képest.
  • Szintén előnyként említhető, hogy az M2M eÁfa koncepció megteremti majd a lehetőséget arra, hogy az adózók az áfaanalitikát egy előzetes kontroll alá vessék (hasonlóan az online számlaadat-szolgáltatásnál megismert figyelmeztető és hiba üzenetekhez). Ezek a validációk, ellenőrzések ugyanis lehetővé teszik majd a manuális kitöltésből eredő adminisztratív hibák feltárását és kezelését. Ezt egyébként a NAV Github felületén közzétett adózói kérdésre adott válasza is megerősíti, mely szerint „az eÁfa további előnyei az online számla, a vámhatározatok és az online pénztárgépek adatainak adókódolt lekérdezési lehetőségében, valamint az ÁNYK nyomtatványkitöltőhöz képest kiterjedtebb validációs funkcióiban rejlenek, melyek nagyban hozzájárulhatnak a tartalmilag helyes bevallások benyújtásához, így lecsökkentve az adózók oldalán felmerülő adóellenőrzések szükségét.”
  • Sok ügyfelünk dolgozik jelenleg új vállalatirányítási rendszerének bevezetésén. Az ilyen ERP cserék esetében egyértelmű előny már az M2M eÁfa rendszerre való átállást is biztosítani, a sztenderd adókódokat pedig eleve bevezetni. Ennek oka egyértelmű: az ilyen ERP rendszerekkel az adózók évekre előre terveznek, és ha az új ERP-ben még a nem eÁfa-konform adókódokat és folyamatokat implementáljuk, akkor egy-két évvel később, amikor a jogalkotó az ÁNYK kivezetése mellett dönt, újra neki kell állni az átalakításának. ERP-cserék esetében tehát egyértelműen javasolt előre gondolkodni az M2M eÁfával kapcsolatban.

Na de mik a hátrányok?

Jól látszik, hogy az M2M eÁfa rendszere hatékonyabb, pontosabb és hosszútávon gazdaságosabb megoldást jelenthet az adózóknak az áfabevallásaik elkészítésében. Mi szólhat tehát a bevezetés ellen?

Nyilvánvalóan az implementációval járó idő- és költségtényező. A bevezetés során adószakmai és informatikai feladatokat kell elvégezni, amelyekre erőforrásokat kell allokálni. Ha azonban azt vesszük, hogy a bevezetés során rendszerszintű hibákra is fény derülhet, amellyel későbbi adómegállapításokat lehet megelőzni, továbbá a napi ügymenetet is felgyorsul az M2M eÁfa mellett, akkor elmondható, hogy a jelenben befektetett forintok már rövid távon is meg fognak térülni.

Az M2M eÁfa bevezetését ugyanakkor fontos előre, lépésről lépésre megtervezni annak érdekében, hogy a bevezetés minél gördülékenyebb legyen.

És mi lesz azzal a vállalkozással, amelyik kivár? Nos, az ÁNYK kivezetéséig kifejezett hátrány nem érheti őt azon túlmenően, hogy az M2M eÁfa előnyeiből nem tud részesülni. Ezzel együtt az Andersen azt javasolja, hogy a sztenderd adókódoknak való megfelelést mindenképpen érdemes elvégezni még az ÁNYK megoldás mellett maradva is, hiszen ezek az adókódok jól megmutatják, hogy az adóhatóság milyen részletezettséggel várta az áfabevallásokat eddig is. Emellett mindenképpen javasoljuk a vállalkozásoknak az online számlaadat-szolgáltatásba bekerülő adataik mielőbbi validálását is. Költséghatékonyabb ugyanis, ha az esetleges anomáliákra nem az adóhatóság hívja fel az adózók figyelmét egy ellenőrzés során.

Amennyiben kérdése merülne fel az új eÁfa rendszer működését illetően, szakértő kollégáink állnak a rendelkezésükre.

Cikksorozatunk előző részei: