Mikuláscsomagban az adókulcs-csökkentések

2016. december 5-én került a Parlament elé az az újabb adócsomag, ami a novemberben beharangozott adókulcs-csökkentéseket tartalmazza. A jelenlegi két társasági adókulcs (10%/19%) helyett jövőre egységes 9%-os adókulcsot vezetnének be.  Emellett a SZOCHO és az EHO kulcsa 27%-ról 22%-ra csökkenne 2017-től, melyet további két százalékpontos csökkenés követhetne 2018-tól mind a SZOCHO, mind az EHO esetében.  Az adókulcsváltozások mellett egyéb módosítások is tartalmaz a mostani (idén harmadik) adócsomag. Várhatóan december 12-én kerül zárószavazásra a javaslat.

Társasági adó

 • Összhangban a korábbi bejelentéssel, a társasági adó kulcsa a javaslat szerint 9%-ra csökkenne 2017. január 1-jétől.
 • A javaslat a fejlesztési adókedvezmény igénybevételére nyitva álló, a beruházás befejezésétől számított 10 éves határidőt 13 évre növelné úgy, hogy az igénybevétel abszolút, a bejelentés, illetve a kérelem benyújtásától számított határideje 14 évről 16 évre növekedne.
 • A filmalkotások, előadó-művészeti szervezetek és látvány-csapatsportban tevékenykedő sportszervezetek részére nyújtható támogatásokhoz kapcsolódó adókedvezmények igénybevételének jelenlegi 6 éves határidejét a javaslat 8 évre növelné. Ezzel párhuzamosan az adókedvezményre jogosító támogatásokhoz kapcsolódóan fizetendő kiegészítő támogatás számításának módja is módosulna.
 • A jövőben az egyéb feltételek teljesülése esetén ellenőrzött külföldi társaságnak az a külföldi társaság minősülne, amelyet 9%-nál alacsonyabb effektív társaságiadó-kulcs terhel. Ehhez igazodva módosulnak a személyi jövedelemadó és az illeték kapcsolódó szabályai is.
 • Az új adókulcs bevezetésére tekintettel a 2017. év első felében, illetve a 2017 júliusától fizetendő társaságiadó-előlegek számítására külön átmeneti szabályokat határozna meg a javaslat.
 • A novemberi adócsomaggal elfogadott, korai fázisú vállalkozásokba történő befektetéshez kapcsolódó adóalap-kedvezmény mértéke a befektetés bekerülési értékének háromszorosára növekedne (a másfélszeres, illetve két és félszeres mérték helyett).

Szociális hozzájárulási adó (szocho)

 • A kormánydöntésnek megfelelően 2017. január 1-jétől 22%-ra csökkenne a javaslat szerint a szocho kulcsa, egy évvel később pedig 20%-ra. A 2017. év első kilenc hónapjában megvalósuló, 11%-ot meghaladó bérnövekedés esetére előirányzott további 0,5 százalékpontos csökkentést egyelőre nem tartalmazza a javaslat, azt továbbra is csak a munkáltatókkal kötött megállapodásból ismerjük.
 • A szocho-kedvezmények mértéke számos helyen módosul a tervek szerint 2017. január 1-jei hatállyal, ahol az igénybe vehető kedvezmény jelenleg 27%, 13,5% vagy 14,5%. Helyette a szocho mindenkori mértéke, illetve mindenkori mértékének 50%-a lenne a kedvezménymérték.

Egészségügyi hozzájárulás

 • A jelenleg 27%-os egészségügyi hozzájárulás 2017. január 1-jétől 22%-ra csökkenne, 2018. január 1-jétől pedig 20%-ra, összhangban a szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentésével.

Személyi jövedelemadó

 • Nem a társasági adó és a foglalkoztatót terhelő járulékok csökkentéséhez köthető, ezért meglepetésnek számít, hogy a javaslat minden ingatlanra kiterjesztené a jelenleg csak lakóházra, lakásra és a lakásra vonatkozó vagyoni értékű jogra érvényes 5 éves lépcsőzetes adóalap-csökkentést. Így – a javaslat elfogadása esetén – minden típusú ingatlan értékesítéséből származó jövedelem adómentes lesz az ingatlan megszerzésének évét követő 5. évtől (a nem lakóháznak, lakásnak vagy lakásra vonatkozó vagyoni jognak minősülő ingatlan esetében a jelenlegi szabályok szering 15 évet kell várni a teljes adómentességhez). A rendelkezés 2017. január 1-jén lépne hatályba.
 • A vállalkozói személyi jövedelemadó szerint adózó egyéni vállalkozó adózás előtti eredményét terhelő adó is 9%-ra csökkenne, összhangban a társasági adó kulcsának csökkentésével.

Minimálbér

 • A munkáltatókkal kötött megállapodás kiterjedt a jövő évi és a 2018. évi minimálbérre és garantált bérminimumra. A javaslat ezeket nem tartalmazza, hiszen a minimálbér és a garantált bérminimum összegét kormányrendeleti szinten szabályozzák. Azonban az erről szóló kormányrendelet még nem jelent meg, tehát a megállapodás ezen részének jogszabályba foglalására még várni kell.

Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) és kisvállalati adó (KIVA) várható módosításai

 • A szociális hozzájárulási adó és a társasági adó mértékeinek csökkentésére tekintettel a KATA és a KIVA szabályai is módosulnának.
 • A javaslat szerint a főállású kisadózók ellátási alapja 2017. január 1-jétől 50 ezer forint adó megfizetése esetén a jelenlegi havi 81 300 forintról 90 ezer forintra, 75 ezer forint adó megfizetése esetén 136 250 forintról havi 150 ezer forintra növekedne. A javaslat 2018. január 1-jétől az ellátások alapját tovább emelné 93 500 forintra, valamint 157 ezer forintra.
 • A KIVA mértéke 2017. január 1-jétől 14%-ra, míg 2018. január 1-jétől 13%-ra csökkenne.

Építményadó (helyi adók)

 • A javaslat szerint 2018-tól az építményadó adótárgyainak köre bővülne és az kiterjedne az önkormányzat illetékességi területén elhelyezett reklámhordozókra is. A reklámhordozó fogalmát a településkép védelméről szóló törvény határozza meg, e jogszabály azonban egyelőre ilyen fogalmat nem tartalmaz. A reklámhordozók után fizetendő építményadó alapja a reklámhordozó négyzetméterben kifejezett felülete, míg mértéke legfeljebb 12 ezer forint/négyzetméter lenne.