Parlament előtt a sporttámogatás adókedvezményének módosítása

Számos céget, sportszervezetet és valószínűleg sportbarátot régóta érdekel, hogy mikor és milyen formában hagyja jóvá az Európai Bizottság az úgynevezett látvány-csapatsportágak (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda és jégkorong) támogatását segítő társasági adókedvezmény rendszerét. 2011. május 31-én végül az Országgyűléshez benyújtásra került a tavaly nyáron egyszer már elfogadott, de hatályba eddig nem léptetett törvény módosító javaslata, amely számos ponton jelentős változást irányoz elő a korábban elfogadottakhoz képest. 

Az alábbiakban ezeket a változásokat és a legfontosabb tudnivalókat vesszük végig.

Az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások pillanatnyi állása

Bár a tárgyalások a végéhez közelednek, teljesen még nem zárultak le. A most benyújtott jogszabály ezért csak azokat a kedvezményeket vezeti be, amelyek esetében az Unióval folytatott informális tárgyalások során tisztázásra került, hogy azok nem esnek a gazdálkodó szervezeteket érintő szigorú állami támogatási szabályok alá. A tárgyalások végleges lezárása legkorábban július végére várható, de valószínűbb, hogy a jóváhagyás már csak z augusztusi szünet után, szeptember / október tájékán születik meg.

Kedvezményezettek köre

A törvényjavaslat alapján támogatásban részesülhetnek a sportági szakszövetségek, az amatőr sportegyesületek / sportiskolák és az utánpótlás-nevelést végző közhasznú alapítványok. Új kedvezményezettként megjelent továbbá a Magyar Olimpiai Bizottság is. A hivatásos csapatok egyelőre csak egyes, a gazdasági tevékenységükkel nem összefüggő ráfordításaik után igényelhetnek majd támogatást. Az Európai Bizottsággal jelenleg is folyatott egyeztetések ugyanis éppen a hivatásos csapatok támogathatóságáról vagy éppen nem támogathatóságáról szólnak.

Ki nyújtja a támogatást és veheti igénybe az adókedvezményt?

A támogatást az állam nem közvetlenül, hanem nyereséges vállalatok útján közvetíti, cserébe utóbbiak társasági adókedvezményt vehetnek igénybe. Az eredeti elképzelésekhez képest itt is bővült a kör, az adókedvezményt akár a kedvezményezett sportszervezettel kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő társaságok is érvényesíthetik.

A társasági adókedvezmény – a filmgyártási és színházi támogatásoknál már megszokott módon – alapvetően két részből fog állni, egyrészt a támogató a támogatás összegét elszámolhatja költségként, így csökkentve a társasági adóalapot és arányosan az adófizetési kötelezettséget, míg további elemként a támogatás összegét a fizetendő társasági adóval szemben is el lehet számolni. Így összességében a támogatásért cserébe 110 / 119 százalék adókedvezmény érvényesíthető, attól függően, hogy a támogató 10 vagy 19 százalékos adókulccsal fizeti a társasági adót.

Mire lesz igényelhető a támogatás a sportszervezetek oldalán?

Az eredeti elképzelések szerint a támogatást kizárólag személyi jellegű ráfordításra, tárgyi eszköz beruházásra / felújításra, illetve utánpótlás-nevelés költségeire lehetett volna csak fordítani és ott sem minden kedvezményezett esetében. Az új javaslat egyrészt kiegészül két további támogatási jogcímmel, mint képzési költségek és versenyeztetési feladatok támogatása, míg az igénybe vételt nem csak az I. és II. osztályú felnőtt csapattal rendelkező csapatok számára, hanem minden, a sporttörvény által definiált és annak megfelelő, az érintett sportágak hivatalos bajnoki rendszerének valamelyikében induló sportszervezetre kiterjesztenék.

Az uniós egyeztetések egyik fontos eredménye és ebből következő változás az is, hogy nem lesz támogatható a hivatásos és amatőr sportolók díjazásával kapcsolatban elszámolt személyi jellegű ráfordítás.

A támogatás intenzitása is némileg változott. Személyi jellegű ráfordítások után továbbra is 50 százalék lesz a támogatás mértéke, tárgyi eszköz beruházások / felújítások esetében azonban 80 helyett 70, utánpótlás-nevelés költségei esetében pedig 100 helyett 90 százalékra mérséklődött a maximális támogathatóság. Képzési költségek esetében általános képzés után 60, speciális képzés esetében pedig 25, míg a versenyeztetési feladatok támogatásánál 90 százalék lesz a támogatás maximuma. Utóbbi egyébként annyiban eltér a többi támogatási jogcímtől, hogy azt a szövetségek fogják továbbadni, az amatőr csapatok felé felszámított versenyeztetési / nevezési díjak arányos visszatartása révén.

Adminisztráció

Az egyik leglényegesebb változás az eredeti elképzelésekhez képest, hogy a rendszer mégiscsak központosított ellenőrzésű lesz és nem feltétlen lesz normatív alapú a támogatásra jogosultság, vagyis a támogatási igényeknek először egy előzetes szűrőn kell átesniük. A támogatási igazolásokat sem a sportszervezetek, hanem a központi ellenőrző szerv fogja majd kiállítani, így a nem megfelelő felhasználásból vagy az az esetleges formai hibákból eredő kockázatok is minimálisra csökkennek az adókedvezmény igénybe vétele szempontjából. A központi ellenőrző szerv szerepét és feladatait a Nemzeti Sport Intézet fogja ellátni.

A sportszervezeteknek a támogatással szigorú rend szerint, negyedévente kell majd elszámolni és az év végi elszámolást könyvvizsgálattal is hitelesíttetni kell. Utóbbira a könyvvizsgálónak vagyoni felelősséget is kell vállalni, amelyet a támogatás összegét elérő (de legfeljebb 500 millió Ft értékű) vagyoni felelősségbiztosítással kell majd igazolni.

Végrehajtási rendelet

A törvényjavaslat csak a támogathatóság és az adókedvezmény igénybe vételének általános feltételeit szabályozza, a részletszabályokat illetően a Kormány által elfogadandó végrehajtási rendelet lesz az irányadó. Többek között a rendelet fogja pontosan meghatározni az elszámolható költségek körét, a támogatási igazolás kiállításának menetét és az ellenőrzés egyes szakaszainak mikéntjét.

Hatályba lépés / hogyan-tovább

A törvény és a kapcsolódó végrehajtási rendelet a tervek szerint 2011. július 1-től lép hatályba és ezt követően nyújthatják be a sportszervezetek támogatási igényeiket a Nemzeti Sport Intézethez, mint ellenőrző hatósághoz.

A támogatók és a sportszervezetek felkészülését segítendő, az OrienTaxés az IIR Magyarország együttműködésében 2011. július 12-én és 13-án két napos szakmai konferenciát rendezünk, ahova a sportszervezetek, a sportlétesítményeket működtető önkormányzatok és nem utolsó sorban a támogatásokat nyújtó társaságok képviselőit egyaránt szívesen várjuk. A konferencia részleteiről az alábbi linkre kattintva tájékozódhat, illetve regisztrálni az IIR Magyarország alábbi honlapján tud tájékozódni:

Részletes program (KATTINTSON!)

Regisztráció 

A felkészüléssel, kérelmek elkészítésével, az adminisztráció lebonyolításával kapcsolatos kérdéseikkel az alábbi elérhetőségeken vehetik fel velünk a kapcsolatot:

Radnai Károly – ügyvezető
OrienTax Tanácsadó Kft.
Tel: 06-1-883-0374
E-mail: sporttamogatas@orientax.hu