Pénzforgalmi adózás az áfá-ban

A munkahelyek védelme érdekében benyújtott adócsomag keretében bevezetésre kerülne az általános forgalmi adózásban a pénzforgalmi elszámolás szerinti adózás, melynek lényege, hogy az áfá-t csak akkor kellene befizetnie a pénzforgalmi elszámolást választó adóalanynak, ha azt már neki kifizették.

A pénzforgalmi elszámolás szerinti adózás alkalmazásáról az 500 ezer eurónak megfelelő éves árbevételi (az értékhatárba nem számítana bele pl. a tárgyi eszköz, ingatlan értékesítéséből származó bevétel) értékhatárt meg nem haladó, belföldön letelepedett adóalany dönthetne. Az árbevételnek mind az adott naptári évben, mind az azt megelőző évben a határérték alatt kell maradnia, és ha a határértéket év közben átlépi az adóalany, akkor arról értesítenie kell az adóhatóságot, és azután nem alkalmazhatja a pénzforgalmi elszámolást, illetve még további két évig nem választhatja újra a pénzforgalmi elszámolás szerinti adózást.

A pénzforgalmi elszámolás választásának feltétele az is, hogy az adóalany a tárgyév első napján kisvállalkozásnak minősüljön a kis- és középvállalkozásokról szóló szabályozás szerint (tehát összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg).

Az ún. különös adózási módokat alkalmazó adóalanyok nem választhatnák a pénzforgalmi adózást, így nem alkalmazhatná azt pl. a mezőgazdasági tevékenységet vagy utazásszervezési szolgáltatást folytató adóalany.

Az elszámolás értelmében az adóalanynak a fizetendő adót nem az ügylet teljesítésekor kellene megállapítani, hanem a részére történő fizetés (ellenérték átvétele, jóváírása) vagy követelés engedményezés időpontjában. Részletvételkor a megfizetett részlet erejéig kellene a fizetendő adót megállapítani.

A pénzforgalmi elszámolást választó adóalany az adólevonási jogát is ugyanebben az időpontban gyakorolhatná, azaz, csak ellenérték megfizetésekor.

Az ügylet teljesítését tanúsító számlán szerepelnie kellene a pénzforgalmi elszámolás tényének.  Ha ez nem történik meg, akkor az általános szabályok szerint kell az adót megfizetni.

A pénzforgalmi elszámolást főszabály szerint naptári évre lehet majd választani, illetve a választást év közben az adóalanykénti nyilvántartásba-vételkor is meg lehet tenni. A választást a megelőző év utolsó napjáig az adóhatóságnak be kell jelenteni.

A pénzforgalmi elszámolás szerinti adózás a 2010/45/EU tanácsi irányelvben biztosított lehetőséggel összhangban kerülne bevezetésre, és számos kisvállalkozás cash-flow problémáját enyhítheti majd. A pénzforgalmi elszámolás szerinti adózás első alkalommal 2013. január 1. napjától lenne alkalmazható.