Szociális biztonságról szóló egyezményt írt alá Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok

2015. február 3-án írták alá az illetékes felek a két ország szociális biztonságot érintő kapcsolatait szabályozó egyezményt, amely az eddigiekhez képest lényegesen kedvezőbb feltételeket biztosít a két ország állampolgárainak.

A jelenlegi hazai szabályozás szerint a Magyarországon dolgozó harmadik országbeli állampolgárok csak kivételes körülmények között, abban az esetben mentesülnek a járulékfizetési kötelezettség alól, amennyiben külföldi munkáltató megbízásából, kiküldetés, kirendelés vagy munkaerő-kölcsönzés keretében végzik munkájukat Magyarországon, és a munkavégzés időtartama kevesebb mint két év. További szigorító körülmény, hogy ez a mentességi szabály csak három év elteltével alkalmazható újra ugyanazon munkavállaló esetén. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának honlapján megjelent közlemény szerint az egyezmény alapján azoknak az állampolgároknak, akik öt évnél kevesebb ideig tartózkodnak a fogadó államban, kizárólag a hazai (a kiküldő) országban kell majd fizetni a járulékokat, tehát az átmeneti jelleggel a másik egyezményes államban végzett munka esetén lényegesen enyhébbé válnak a mentesülési feltételek. A közlemény szerint az egyezmény rendezi a mindkét államban nyugdíjjogosultságot szerzett állampolgárok helyzetét is, valamint a megváltozott munkaképességűek biztosítási jogviszonya is külön szabályozásra kerül.

Az egyezmény szövege még nem nyilvános, tehát pontos rendelkezései sem ismertek. A részletszabályok várhatóan akkor válnak majd megismerhetővé, amikor az egyezményt kihirdető törvényjavaslatot a minisztérium benyújtja az Országgyűlés részére. Az egyezményt kihirdető törvény elfogadását követően az egyezmény hatályba lépéséhez még annak mindkét ország általi ratifikálása is szükséges, ez pedig az eddigi tapasztalatok alapján az Egyesült Államokban akár több évig is elhúzódhat. Nem számítunk ezért arra, hogy az egyezmény a közeljövőben hatályba lép.